Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy –  PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

  Liturgický rok „B“                                                       3. december 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok          04. 12. 2023                 Féria Utorok             05. 12. 2023                 Féria Streda              ...

Farské oznamy –  TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický rok „A“                                                    26. november 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         27. 11. 2023                Féria Utorok             28. 11. 2023                Féria Streda              29....

Farské oznamy –  TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  Liturgický rok „A“                                                       19. november 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok          20. 11. 2023                Výročie posviacky chrámu sv. Emeráma; sviatok Utorok             21. 11. 2023         ...

Farské oznamy –  TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický rok „A“                                                       12. november 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok          13. 11. 2023                 Féria Utorok             14. 11. 2023                 Féria Streda               15....

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy