Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy – 12. nedeľa v období cez rok

Liturgický rok „A“                                                 25. júna 2017 Liturgický prehľad týždňa:   Pondelok         26.06.2017          Féria Utorok            27.06.2017          Féria Streda              28.06.2017          Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka Štvrtok            29.06.2017          Sv. Petra a Pavla, apoštolov,...

Farské oznamy – nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Liturgický rok „A“                                                 11. júna 2017 Liturgický prehľad týždňa:   Pondelok         12.06.2017          Féria Utorok            13.06.2017          Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Streda              14.06.2017          Féria Štvrtok            15.06.2017          Najsvätejšieho Kristovho...

Farské oznamy – Zoslanie Ducha Svätého

  Liturgický rok „A“                                                  4. júna 2017   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa:   Pondelok         05.06.2017          Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka Utorok            06.06.2017          Féria Streda              07.06.2017          Féria Štvrtok            08.06.2017         ...

Farské oznamy – 7. veľkonočná nedeľa

  Liturgický rok „A“                                                  28. mája 2017 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa:   Pondelok         29.05.2017          Féria Utorok             30.05.2017          Féria Streda              31.05.2017          Féria Štvrtok             01.06.2017          Sv. Justína, mučeníka, spomienka Piatok             ...

Všetky oznamy