Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy – 2. nedeľa cez rok

Liturgický rok „C“                                                  20. január 2019 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         21. 01. 2019        Sv. Agnesy, panny a mučenice; spomienka Utorok            22. 01. 2019        Féria Streda             23. 01. 2019       ...

Farské oznamy – nedeľa svätej Rodiny

Liturgický rok „C“                                                  30. december 2018   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        31. 12. 2018        Siedmy deň oktávy Narodenia Pána Utorok           01. 01. 2019        Slávnosť Bohorodičky Panny...

Farské oznamy – 4. adventná nedeľa roku C

Liturgický rok „C“                                                  23. december 2018 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        24. 12. 2018        Féria Utorok          25. 12. 2018        Narodenie Pána; slávnosť s oktávou...

Farské oznamy – 3. adventná nedeľa roku C – gaudete

16. december 2018   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        17. 12. 2018        Féria Utorok            18. 12. 2018        Féria Streda             19. 12. 2018        Féria Štvrtok            20. 12. 2018        Féria...

Všetky oznamy