Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Individuálna možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu

Individuálna možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu vo farskom kostole:    Pondelok – piatok: 9.00 – 9.45      16.15 – 17.00  Nedeľa: 15.00 – 16.00   Prosíme o dôsledné dodržiavanie protipandemických opatrení...

Farské oznamy – Kvetná nedeľa

Liturgický rok „B“                                                   4. apríl 2021 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         29. 03. 2021               Pondelok Veľkého týždňa Utorok            30. 03. 2021               Utorok Veľkého týždňa Streda             31. 03....

Farské oznamy – 4. adventná nedeľa

Liturgický rok „B“                                                   20. december 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        21. 12. 2020               Féria Utorok            22. 12. 2020               Féria Streda             23. 12....

Farské oznamy – 2.adventná nedeľa

Liturgický rok „B“                                                   6. december 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        07. 12. 2020             Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi;...

Všetky oznamy