Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy – DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický rok „A“                                                    17. september 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         18. 09. 2023               Féria Utorok             19. 09. 2023               Féria Streda              20....

Farské oznamy –  DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický rok „A“                                                       10. september 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        11. 09. 2023                Féria Utorok            12. 09. 2023               Najsvätejšieho mena Panny Márie;...

Farské oznamy –  DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Liturgický rok „A“                                                       3. september 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        04. 09. 2023               Féria Utorok            05. 09. 2023               Féria Streda             06....

Farské oznamy –  DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický rok „A“                                                       27. august 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        28. 08. 2023               Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka Utorok            29. 08. 2023       ...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy