Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy – Nedeľa Krstu Krista Pána

Liturgický rok „A“                                                  12. január 2019   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok       13. 01. 2020        Féria – 1. týždeň v období cez rok Utorok       ...

Farské oznamy – 2. nedeľa po Narodení Pána

Liturgický rok „A“                                                  05. január 2019 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        06. 01. 2020        ZJAVENIE PÁNA, slávnosť Utorok            07. 01. 2020        Utorok po Zjavení Pána Streda            08. 01. 2020        Streda...

Farské oznamy – Nedeľa Svätej rodiny

Liturgický rok „A“                                                  29. december 2019   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        30. 12. 2019        Šiesty deň oktávy Narodenia Pána Utorok            31. 12. 2019        Siedmy...

Farské oznamy – 4. adventná nedeľa

Liturgický rok „A“                                                  22. december 2019 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok       23. 12. 2019        Féria Utorok           24. 12. 2019        Féria Streda ...

Všetky oznamy