Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok

Liturgický rok „C“                                                  18. august 2019   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         19. 08. 2019        Féria Utorok            20. 08. 2019        Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi; spomienka Streda             21....

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

Liturgický rok „C“                                                  11. august 2019 O Z N A M Y  Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        12. 08. 2019        Féria Utorok            13. 08. 2019        Féria Streda             14. 08. 2019        Sv....

Farské oznamy – 17. nedeľa v období cez rok

Liturgický rok „C“                                                    28. júl 2019 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok       29. 07. 2019       Sv. Marty; spomienka Utorok           30....

Farské oznamy – 16. nedeľa v období cez rok

Liturgický rok „C“                                                    21. júl 2019   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         22. 07. 2019        Sv. Márie Magdalény; sviatok Utorok            23. 07. 2019        Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky...

Všetky oznamy