Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy – 7. nedeľa v období cez rok

Liturgický rok „A“                                                        23. február 2020   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok    24. 02. 2020        Féria Utorok         25. 02. 2020        Féria Streda   ...

Farské oznamy – 6. nedeľa v období cez rok

Liturgický rok „A“                                                  16. február 2020   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok    17. 02. 2020        Féria Utorok        18. 02. 2020        Féria Streda         19. 02. 2020       ...

Farské oznamy – 5. nedeľa v období cez rok

Liturgický rok „A“                                                    9. február 2020   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok   10. 02. 2020        Sv. Školastiky, panny; spomienka Utorok        11. 02. 2020        Panny Márie...

Farské oznamy – 4. nedeľa v období cez rok

Obetovanie Pána Liturgický rok „A“                                                    2. február 2020   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok    03. 02. 2020       Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; spomienka Utorok        04....

Všetky oznamy