Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy – 4. adventná nedeľa

Liturgický rok „B“                                                   20. december 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        21. 12. 2020               Féria Utorok            22. 12. 2020               Féria Streda             23. 12....

Farské oznamy – 2.adventná nedeľa

Liturgický rok „B“                                                   6. december 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        07. 12. 2020             Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi;...

Farské oznamy – 33. nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                   15. november 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        16. 11. 2020               Féria Utorok            17. 11....

Farské oznamy – 32. nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                   8. november 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         09. 11. 2020                Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Utorok            10. 11. 2020               Sv. Leva Veľkého,...

Všetky oznamy