Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy – Šiesta veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     22. máj 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         23. 05. 2022               Féria Utorok            24. 05. 2022               Féria Streda             25. 05. 2022       ...

Farské oznamy – Piata veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                 15. máj 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         16. 05. 2022               Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Utorok             17. 05. 2022              ...

Farské oznamy – Štvrtá veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     8. máj 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         09. 05. 2022               Féria Utorok            10. 05. 2022               Féria Streda             11. 05. 2022        ...

Farské oznamy – Tretia veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     1. máj 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         02. 05. 2022               Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka Utorok            03. 05. 2022              ...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy