Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

Farské oznamy – 2. adventná nedeľa roku C

9. december 2018 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        10. 12. 2018        Féria Utorok            11. 12. 2018         Féria Streda             12. 12. 2018        Féria – o 6.00 hod. rorátna...

Farské oznamy – 1. adventná nedeľa roku C

Liturgický rok „C“                                                  2. december 2018 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         3. 12. 2018          Sv. Františka Xaverského, kňaza Utorok            4. 12. 2018          Utorok po 1. adventnej nedeli Streda            ...

Farské oznamy – nedeľa Krista Kráľa

Liturgický rok „B“                                                  25. november 2018   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         26. 11. 2018         Féria Utorok            27. 11. 2018         Féria Streda             28. 11. 2018         Féria Štvrtok            29....

Farské oznamy – 33. nedeľa v období cez rok B

Liturgický rok „B“                                                  18. november 2018   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         19. 11. 2018         Féria Utorok            20. 11. 2018         Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Emeráma; sviatok Streda            ...

Všetky oznamy