Úradný vznik farnosti Nitra-Dolné Mesto spadá do r. 1787, keď biskup František XaverFuchs rozdelil veľkú nitriansku farnosť na niekoľko menších Základný kameň súčasného farského kostola Navštívenia Panny Márie položil r. 1854 biskup Imrich Palugyai. Dokončený a posvätený bol biskupom Augustínom Roškoványim r. 1861. Kostol tvoril súčasť kláštorného komplexu, v ktorom pôsobili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Až do násilnej likvidácie rehôl r. 1950 sa sestry venovali predovšetkým školskej výchove dievčenskej mládeže.

VEĽKÁ NOC

Liturgický rok „A“                                                            apríl 2020   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Štvrtok        09. 04. 2020      Zelený štvrtok          (sv. omša o 17.00) Piatok         10. 04....

Zapisovanie úmyslov

Milí farníci, úmysly sv. omší na obdobie apríl – jún 2020 zapisujeme telefonicky (037/652 20 08) alebo mailom (nitra.dm@nrb.sk ). Tieto úmysly počas pretrvávajúcich opatrení slúžime denne v rámci súkromných sv....

Farské oznamy 20.03. 2020

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb do 31. 3. 2020 Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10....

DEKRÉT APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie Udeľuje sa dar mimoriadnych odpustkov pre veriacich postihnutých chorobou Covid-19, bežne nazývanou koronavírus, ako aj zdravotníckym pracovníkom, rodinným príslušníkom a všetkým...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy