Liturgický rok „C“                                                     19. jún 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         20. 06. 2022               Féria

Utorok            21. 06. 2022               Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka; spomienka

Streda             22. 06. 2022               Féria

Štvrtok           23. 06. 2022               NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, SLÁVNOSŤ

Piatok             24. 06. 2022               NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ

Sobota             25. 06. 2022               Nepoškvrneného Srdca Panny Márie; spomienka

Nedeľa           26. 06. 2022                TRINÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

 

 

Sv. omše budú ako zvyčajne v pracovných dňoch 6.00, 9.00 a 16.15 hod. V piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho bude sv. omša aj na Kyneku o 18.00 hod.

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC) pozývajú všetkých veriacich na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Vdp. doc. Ján Knapík v parku Duchovného centra na Lukovom Dvore, 24. júna o 17:30 hod. Pred sv. omšou bude od 15:00 hod. adorácia a možnosť sv. spovede. Po sv. omši sú všetci srdečne pozvaní na tradičné agapé. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Dôst. pán dekan Mons. Pavol Zahatlan slávi 21. júna strieborné kňazské jubileum. Za dar kňazstva poďakuje slávením sv. omše v piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho o 16.15 hod.

Od 1. júla dochádza k personálnym zmenám v našej farnosti. Za správcu farnosti do Kozároviec odchádza dp. Dr. Andrej Filin a za výpomocného duchovného prichádza z farnosti Veľký Klíž dp. Mons Anton Kováčik. Sv. omšu na poďakovanie bude sláviť dp. Filin v nedeľu 26. júna o 16.15 hod. Po nej ste srdečne pozvaní na malé agapé do farského dvora. Počas leta bude v našej farnosti pôsobiť dp. diakon Lukáš Frank. Spomínaným klerikom vyprosujme Božie požehnanie a sprevádzajme ich aj naďalej vo svojich modlitbách.

Informačný servis nitrianskej diecézy