NARODENIE PÁNA

Liturgický rok „A“  25. december 2016

 

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         26.12.2016          Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Utorok            27.12.2016          Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Streda              28.12.2016          Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Štvrtok            29.12.2016          Piaty deň v oktáve

Piatok             30.12.2016          Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Sobota             31.12.2016          Sv. Silvestra I., pápeža, spomienka

Nedeľa           01.01.2017           Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

 

Sv. omše na sviatok sv. Štefana budú ako v nedeľu s výnimkou sv. omše o 10.30, ktorá sa nebude sláviť.

Sväté omše spojené s ďakovnou pobožnosťou na konci roka budú v posledný deň kalendárneho roka (31.12.)  na Kyneku o 9.00vo farskom kostole o 16.15.

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú ako v nedeľu. Po sv. omšiach bude tradičná novoročná zbierka pre potreby kostolov. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 

Dnešnú nedeľu po slávnostných sv. omšiach vykonáme  tradičnú výročnú oferu. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Všetkým želáme požehnané Vianoce!

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy