Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Liturgický rok „A“                                                  1. január 2017

 

Liturgický prehľad týždňa:

 

Pondelok         02.01.2017          Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov, spomienka

Utorok            03.01.2017          Féria

Streda              04.01.2017          Féria

Štvrtok            05.01.2017          Féria

Piatok             06.01.2017          Zjavenie Pána, slávnosť

Sobota             07.01.2017          Féria

Nedeľa           08.01.2017           Krst Krista Pána, sviatok

Spovedanie pred prvým piatkom:

V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca január. Spovedať budeme len vo štvrtok od 15.00 hod.

Zapisovanie úmyslov na obdobie január – marec 2017:

Od pondelka 2.1. zapisujeme v čase úradných hodín na farskom úrade úmysly sv. omší na obdobie január – marec 2017.

Slávnosť Zjavenia Pána:

Slávnosť Zjavenia Pána je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú v našej farnosti nasledovne:

Farský kostol            6.00     7.30     9.00     16.15

                        Kynek                        9.00

Pri sv. omšiach budeme požehnávať vodu, ktorú si budete môcť po sv. omšiach vziať a požehnať svoje príbytky. Kto by mal záujem, aby mu príbytok prišiel požehnať kňaz (nové byty, novostavby…), môže sa po sv. omšiach zapísať v sakristii. Nahlasujte iba tie príbytky, ktoré sú na území našej farnosti.

Dnešnú nedeľu po slávnostných sv. omšiach vykonáme  tradičnú výročnú zbierku na potreby kostolov. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať.