Author: Miroslav

Farské oznamy – tretia nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                    22. január 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         23. 1. 2023                 Féria Utorok             24. 1. 2023                 Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi; spomienka Streda              25. 1. 2023                 Obrátenie sv. Pavla, apoštola; sviatok Štvrtok             26. 1. 2023                 Sv. Timoteja a Títa, biskupov; spomienka Piatok              27. 1. 2023                 Féria Sobota             28. 1. 2023                 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka Nedeľa   ...

In Farské oznamy, by 23.01.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – druhá nedeľa v cezročnom období

 Liturgický rok „A“                                                     15. január 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         16. 1. 2023                 Féria Utorok            17. 1. 2023                 Sv. Antona, opáta; spomienka Streda             18. 1. 2023                 Féria Štvrtok           19. 1. 2023                 Féria Piatok              20. 1. 2023                Féria Sobota             21. 1. 2023                 Sv. Agnesy, panny a mučenice; spomienka Nedeľa      22. 1. 2023        Tretia nedeľa v cezročnom období     V čase úradných hodín zapisujeme úmysly...

In Farské oznamy, by 16.01.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – druhá nedeľa po narodení Pána, krst Pána

Liturgický rok „A“                                                    8. január 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         09. 1. 2023                 Féria Utorok             10. 1. 2023                 Féria Streda              11. 1. 2023                  Féria Štvrtok             12. 1. 2023                Féria Piatok              13. 1. 2023                 Féria Sobota             14. 1. 2023                 Féria Nedeľa     15. 1. 2023         Druhá nedeľa v cezročnom období     Nedeľou...

In Farské oznamy, by 09.01.2023 , 0 komentárov

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Liturgický rok „A“                                                     1. január 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         2. 1. 2023                   Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, učiteľov Cirkvi Utorok            3. 1. 2023                   Najsvätejšieho Mena Ježiš; spomienka Streda             4. 1. 2023                   Féria Štvrtok            5. 1. 2023                  Féria Piatok       6. 1. 2023          Zjavenie Pána; slávnosť Sobota             7. 1. 2023                   Féria Nedeľa      8. 1. 2023          Druhá nedeľa po...

In Farské oznamy, by 31.12.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Narodenie Pána

Liturgický rok „A“                                                     25. december 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         26. 12. 2022               Sv. Štefana, prvého mučeníka; sviatok Utorok            27. 12. 2022               Sv. Jána, apoštola a evanjelistu; sviatok Streda             28. 12. 2022               Sv. Neviniatok, mučeníkov; sviatok Štvrtok           29. 12. 2022                Piaty deň v oktáve Narodenia Pána Piatok              30. 12. 2022               Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa; sviatok Sobota             31. 12. 2022               Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána...

In Farské oznamy, by 28.12.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – tretia adventná nedeľa

Liturgický rok „A“                                                    11. december 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         12. 12. 2022               Féria Utorok             13. 12. 2022               Sv. Lucie, panny a mučenice; spomienka Streda              14. 12. 2022               Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka Štvrtok             15. 12. 2022               Féria Piatok              16. 12. 2022                Féria Sobota             17. 12. 2022             ...

In Farské oznamy, by 12.12.2022 , 0 komentárov

Farské oznmy – druhá adventná nedeľa

Liturgický rok „A“                                                    4. december 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         05. 12. 2022               Féria Utorok             06. 12. 2022               Sv. Mikuláša, biskupa; spomienka Streda              07. 12. 2022               Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka Štvrtok         08. 12. 2022           Nepoškvrnené počatie prebl. Panny Márie, slávnosť Piatok              09. 12. 2022               Féria Sobota             10. 12. 2022               Preblahoslavenej P. Márie Loretánskej; spomienka Nedeľa     ...

In Farské oznamy, by 05.12.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – prvá adventná nedeľa

Liturgický rok „A“                                                     27. november 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         28. 11. 2022              Féria Utorok            29. 11. 2022               Féria Streda             30. 11. 2022                Sv. Ondreja, apoštola; sviatok Štvrtok           01. 12. 2022             Féria Piatok              02. 12. 2022               Féria Sobota             03. 12. 2022               Sv. Františka Xaverského, kňaza; spomienka Nedeľa      04. 12. 2022      DRUHÁ  ADVENTNÁ NEDEĽA     Dnes je zbierka na charitu. Za...

In Farské oznamy, by 27.11.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

Liturgický rok „C“ 20. november 2022 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok 21. 11. 2022 Výročie posviacky katedrály sv. Emeráma; sviatok Utorok 22. 11. 2022 Sv. Cecílie, panny a mučenice; spomienka Streda 23. 11. 2022 Féria Štvrtok 24. 11. 2022 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov; spomienka Piatok 25. 11. 2022 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice; spomienka Sobota 26. 11. 2022 Féria Nedeľa 27. 11. 2022 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA Dnešnú nedeľu na slávnosť Krista...

In Farské oznamy, by 21.11.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     13. november 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         14.10. 2022                Féria Utorok            15. 11. 2022               Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka Streda             16. 11. 2022                Féria Štvrtok            17. 11. 2022               Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky; spomienka Piatok              18. 11. 2022               Féria Sobota             19. 11. 2022                Féria Nedeľa           20. 11. 2022                SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA     Na budúcu nedeľu...

In Farské oznamy, by 13.11.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     30. október 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         31.10. 2022                Féria Utorok           1. 11. 2022               VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK Streda             2. 11. 2022                  Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, spomienka Štvrtok            3. 11. 2022                  Féria Piatok              4. 11. 2022                 Sv. Karol Boromejský, biskup; spomienka Sobota             5. 11. 2022                  Panny Márie v sobotu; spomienka Nedeľa      6. 11. 2022         TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM...

In Farské oznamy, by 31.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – tridsiata nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     23. október 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         24. 10. 2022             Féria Utorok            25. 10. 2022               Féria Streda             26. 10. 2022               Féria Štvrtok            27. 10. 2022              Féria Piatok              28. 10. 2022               Sv. Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok Sobota             29. 10. 2022               Panny Márie v sobotu; spomienka Nedeľa      30. 10. 2022       TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     Dnešnú nedeľu...

In Farské oznamy, by 24.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     16. október 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         17. 10. 2022               Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník; spomienka Utorok            18. 10. 2022               Sv. Lukáš, evanjelista; sviatok Streda             19. 10. 2022               Féria Štvrtok            20. 10. 2022             Féria Piatok              21. 10. 2022               Féria Sobota             22. 10. 2022               Panny Márie v sobotu; spomienka Nedeľa      23. 10. 2022       TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     Na...

In Farské oznamy, by 16.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     9. október 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         10. 10. 2022               Féria Utorok             11. 10. 2022               Féria Streda              12. 10. 2022               Féria Štvrtok            13. 10. 2022              Féria Piatok              14. 10. 2022               Féria Sobota              15. 10. 2022               Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi; spomienka Nedeľa       16. 10. 2022      DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     Biskupstvo v Nitre a Kňazský...

In Farské oznamy, by 13.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     2. október 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         3. 10. 2022                 Féria Utorok            4. 10. 2022                 Sv. Františka Assiského; spomienka Streda             5. 10. 2022                 Sv. Faustíny Kowalskej, panny; spomienka Štvrtok            6. 10. 2022                 Féria Piatok              7. 10. 2022                 Ružencovej Panny Márie; spomienka Sobota             8. 10. 2022                 Prebl. Panny Márie v sobotu; spomienka Nedeľa      9. 10. 2022         DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM...

In Farské oznamy, by 08.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

  Liturgický rok „C“                                                     25. september 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         26. 09. 2022               Féria Utorok            27. 09. 2022               Sv. Vincenta de Paul, kňaza; spomienka Streda             28. 09. 2022               Féria Štvrtok            29. 09. 2022               Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov; sviatok Piatok              30. 09. 2022               Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka Sobota             1. 10. 2022                  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux); spomienka...

In Farské oznamy, by 26.09.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     18. september 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         19. 09. 2022               Féria Utorok            20. 09. 2022               Sv. Korejskí mučeníci; spomienka Streda             21. 09. 2022               Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu; sviatok Štvrtok           22. 09. 2022              Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka; spomienka Piatok              23. 09. 2022               Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza; spomienka Sobota             24. 09. 2022               Prebl. Panny Márie v sobotu; spomienka Nedeľa      25. 09. 2022     ...

In Farské oznamy, by 19.09.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     11. september 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         12. 09. 2022               Najsvätejšieho mena Mária; spomienka Utorok            13. 09. 2022               Sv. Ján Zlatoústy; biskup a učiteľ Cirkvi Streda             14. 09. 2022               Povýšenie Svätého Kríža; sviatok Štvrtok         15. 09. 2022            Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť Piatok              16. 09. 2022               Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníci, spomienka Sobota             17. 09. 2022               Féria Nedeľa         18. 09. 2022           DVADSIATA PIATA...

In Farské oznamy, by 11.09.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     4. september 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         05. 09. 2022               Féria Utorok            06. 09. 2022               Féria Streda             07. 09. 2022               Sv. Košických mučeníkov; spomienka Štvrtok            08. 09. 2022               Narodenie Prebl. Panny Márie; sviatok Piatok              09. 09. 2022               Féria Sobota             10. 09. 2022               Féria Nedeľa      11. 09. 2022       DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ       Od 4. septembra 2022 sa...

In Farské oznamy, by 09.09.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     21. august 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         22. 08. 2022              Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej; spomienka Utorok            23. 08. 2022               Féria Streda             24. 08. 2022               Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok Štvrtok            25. 08. 2022               Féria Piatok              26. 08. 2022               Féria Sobota             27. 08. 2022               Sv. Moniky; spomienka Nedeľa      28. 08. 2022      DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ     Tak ako po minulé...

In Farské oznamy, by 20.08.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – osemnásta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     31. júl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         1. 08. 2022                 Sv. Alfonza Máriu de Ligouri; spomienka Utorok            2. 08. 2022                 Féria Streda             3. 08. 2022                 Féria Štvrtok            4. 08. 2022                 Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; spomienka Piatok              5. 08. 2022                 Féria Sobota             6. 08. 2022                 Premenenie Pána; sviatok Nedeľa      7. 08. 2022        DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                    Dňa...

In Farské oznamy, by 30.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     24. júl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         25. 07. 2022               Sv. Jakuba, apoštola; sviatok Utorok            26. 07. 2022               Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie; spomienka Streda             27. 07. 2022               Sv. Gorazda a spoločníkov; spomienka Štvrtok            28. 07. 2022               Féria Piatok              29. 07. 2022               Sv. Marty, Márie a Lazára; spomienka Sobota             30. 07. 2022               Féria Nedeľa      31. 07. 2022       OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ...

In Farské oznamy, by 24.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – šestnásta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     17. júl 2022 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        18. 07. 2022               Féria Utorok            19. 07. 2022               Féria Streda             20. 07. 2022               Féria Štvrtok            21. 07. 2022               Féria Piatok              22. 07. 2022               Sv. Mária Magdaléna, sviatok Sobota             23. 07. 2022               Sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy Nedeľa          24. 07. 2022          SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                    Tak ako po minulé roky počas letných prázdnin (júl-august)...

In Farské oznamy, by 22.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – pätnásta nedeľa v cezročnom období

    Liturgický rok „C“                                                     10. júl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         11. 07. 2022               Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Utorok            12. 07. 2022               Féria Streda             13. 07. 2022               Féria Štvrtok            14. 07. 2022               Féria Piatok              15. 07. 2022               Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Sobota             16. 07. 2022               Prebl. Panny Márie Karmelskej, spomienka Nedeľa      17. 07. 2022       SV. ANDREJA SVORADA, PATRÓNA...

In Farské oznamy, by 09.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – štrnásta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     3. júl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         04. 07. 2022               Féria Utorok          05. 07. 2022            SV. CYRILA A METODA, slovanských vierozvestov Streda             06. 07. 2022               Féria Štvrtok            07. 07. 2022               Féria Piatok              08. 07. 2022               Féria Sobota             09. 07. 2022               Féria Nedeľa           10. 07. 2022                PÄŤNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK     V utorok 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov....

In Farské oznamy, by 02.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – trinásta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     26. jún 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         27. 06. 2022               Féria Utorok            28. 06. 2022               Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka; spomienka Streda       29. 06. 2022      SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV; SLÁVNOSŤ Štvrtok            30. 06. 2022               Féria Piatok              01. 07. 2022               Féria Sobota       02. 07. 2022      NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, PATROCÍNIUM KOSTOLA Nedeľa       03. 07. 2022      ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK     Sv. omše tento...

In Farské oznamy, by 28.06.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvanásta nedeľa v cezročnom období

    Liturgický rok „C“                                                     19. jún 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         20. 06. 2022               Féria Utorok            21. 06. 2022               Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka; spomienka Streda             22. 06. 2022               Féria Štvrtok           23. 06. 2022               NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, SLÁVNOSŤ Piatok             24. 06. 2022               NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ Sobota             25. 06. 2022               Nepoškvrneného Srdca Panny Márie; spomienka Nedeľa           26. 06. 2022                TRINÁSTA NEDEĽA CEZ...

In Farské oznamy, by 25.06.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Liturgický rok „C“                                                     12. jún 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         13. 06. 2022               Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi; spomienka Utorok            14. 06. 2022               Féria Streda             15. 06. 2022               Féria Štvrtok         16. 06. 2022            Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi; slávnosť Piatok              17. 06. 2022               Féria Sobota             18. 06. 2022               Féria Nedeľa           19. 06. 2022                12. NEDEĽA CEZ ROK     Na slávnosť Najsv....

In Farské oznamy, by 11.06.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Liturgický rok „C“                                                     5. jún 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         06. 06. 2022               Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi; spomienka Utorok            07. 06. 2022               Féria Streda             08. 06. 2022               Féria Štvrtok            09. 06. 2022               Nášho Pána J. Krista, najvyššieho a večného kňaza; sviatok Piatok              10. 06. 2022               Féria Sobota             11. 06. 2022                Sv. Barnabáša, apoštola; spomienka Nedeľa     12. 06. 2022        NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (11. NEDEĽA...

In Farské oznamy, by 10.06.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Siedma veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     29. máj 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         30. 05. 2022               Féria Utorok            31. 05. 2022                 Féria Streda             01. 06. 2022                 Sv. Justína, mučeníka, spomienka Štvrtok            02. 06. 2022               Féria Piatok              03. 06. 2022                Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Sobota             04. 06. 2022               Féria Nedeľa     05. 06. 2022       ZOSLANIE DUCHA SV ÄTÉHO  ...

In Farské oznamy, by 04.06.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Šiesta veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     22. máj 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         23. 05. 2022               Féria Utorok            24. 05. 2022               Féria Streda             25. 05. 2022               Féria Štvrtok    26. 05. 2022       Nanebovstúpenie Pána, slávnosť Piatok              27. 05. 2022               Féria Sobota             28. 05. 2022               Féria Nedeľa      29. 05. 2022      SIEDMA veľkonočná nedeľa Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebné dni za úrodu. Záväzný z nich je iba jeden...

In Farské oznamy, by 21.05.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Piata veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                 15. máj 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         16. 05. 2022               Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Utorok             17. 05. 2022               Féria Streda              18. 05. 2022               Féria Štvrtok            19. 05. 2022               Féria Piatok              20. 05. 2022               Féria Sobota             21. 05. 2022               Féria Nedeľa     22. 05. 2022     ŠIESTA veľkonočná nedeľa   Srdečne Vás pozývame na organový festival s názvom Ars Organi....

In Farské oznamy, by 18.05.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Štvrtá veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     8. máj 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         09. 05. 2022               Féria Utorok            10. 05. 2022               Féria Streda             11. 05. 2022                Féria Štvrtok            12. 05. 2022               Féria Piatok              13. 05. 2022               Prebl. Panny Márie Fatimskej, spomienka Sobota             14. 05. 2022               Sv. Mateja, apoštola; sviatok Nedeľa      15. 05. 2022       PIATA veľkonočná nedeľa   Dnešnú nedeľu je zbierka na seminár. Za Vaše milodary...

In Farské oznamy, by 08.05.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Tretia veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     1. máj 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         02. 05. 2022               Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka Utorok            03. 05. 2022               Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov; sviatok Streda             04. 05. 2022               Féria Štvrtok            05. 05. 2022               Féria Piatok              06. 05. 2022               Féria Sobota             07. 05. 2022               Féria Nedeľa     08. 05. 2022       ŠTVRTÁ veľkonočná nedeľa Dnešnú prvú nedeľu v mesiaci je zbierka na...

In Farské oznamy, by 02.05.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Druhá veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     24. apríl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         25. 04. 2022               Sv. Marka, evanjelistu; sviatok Utorok            26. 04. 2022               Féria Streda             27. 04. 2022               Féria Štvrtok            28. 04. 2022               Féria Piatok              29. 04. 2022               Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi; sviatok Sobota             30. 04. 2022               Féria Nedeľa      01. 05. 2022        Tretia veľkonočná nedeľa   Dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva môže...

In Farské oznamy, by 24.04.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – veľkonočná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     17. apríl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        18. 04. 2022               Pondelok vo veľkonočnej oktáve Utorok            19. 04. 2022               Utorok vo veľkonočnej oktáve Streda             20. 04. 2022               Streda vo veľkonočnej oktáve Štvrtok            21. 04. 2022               Štvrtok vo veľkonočnej oktáve Piatok              22. 04. 2022               Piatok vo veľkonočnej oktáva Sobota             23. 04. 2022               Sobota vo veľkonočnej oktáve Nedeľa      24. 04. 2022       2. veľkonočná...

In Farské oznamy, by 20.04.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – palmová (kvetná) nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     10. apríl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok                     11. 04. 2022                         PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA Utorok                          12. 04. 2022                        UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA Streda                            13. 04. 2022                         STREDA...

In Farské oznamy, by 12.04.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – piata pôstna nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     3. apríl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         04. 04. 2022               Féria Utorok            05. 04. 2022               Féria Streda             06. 04. 2022               Féria Štvrtok            07. 04. 2022               Féria Piatok              08. 04. 2022               Féria Sobota             09. 04. 2022               Féria Nedeľa      10. 04. 2022       Kvetná nedeľa   Dnešnú nedeľu je na celom Slovensku zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Za vaše milodary...

In Farské oznamy, by 05.04.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – štvrtá pôstna nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     27. marec 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         28. 03. 2022               Féria Utorok            29. 03. 2022               Féria Streda             30. 03. 2022               Féria Štvrtok            31. 03. 2022               Féria Piatok              01. 04. 2022               Féria Sobota             02. 04. 2022               Féria Nedeľa      03. 04. 2022      piata pôstna nedeľa   Krížové cesty vo Farskom kostole bývajú v piatok a v nedeľu o 15.30 hod. Misionári verbisti pozývajú každú pôstnu nedeľu...

In Farské oznamy, by 28.03.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – tretia pôstna nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     20. marec 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         21. 03. 2022               Féria Utorok            22. 03. 2022               Féria Streda             23. 03. 2022               Féria Štvrtok            24. 03. 2022               Féria Piatok              25. 03. 2022               Zvestovanie Pána; slávnosť Sobota             26. 03. 2022               Féria Nedeľa     27. 03. 2022        štvrtá pôstna nedeľa   Krížové cesty vo Farskom kostole bývajú v piatok a v nedeľu o 15.30. Zmena času: Na budúci týždeň...

In Farské oznamy, by 21.03.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Druhá pôstna nedeľa

Liturgický rok „C“                                                     13. marec 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         14. 03. 2022               Féria Utorok            15. 03. 2022               Féria Streda             16. 03. 2022               Féria Štvrtok            17. 03. 2022               Féria Piatok              18. 03. 2022               Féria Sobota             19. 03. 2022               Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie; slávnosť Nedeľa           20. 03. 2022               Tretia pôstna nedeľa   Krížové cesty vo Farskom kostole bývajú v piatok a v nedeľu o 15.30.  ...

In Farské oznamy, by 12.03.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – ôsma nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                 27. február 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         28. 02. 2022               Féria Utorok            01. 03. 2022               Féria Streda             02. 03. 2022               Popolcová streda Štvrtok            03. 03. 2022               Féria Piatok              04. 03. 2022               Féria Sobota             05. 03. 2022               Féria Nedeľa           06. 03. 2022               prvá pôstna nedeľa   Od soboty 26. februára sa zmenili podmienky pre hromadné podujatia (vrátane bohoslužieb). Zrušili sa režimy...

In Farské oznamy, by 26.02.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Siedma nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                 20. február 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         21. 02. 2022               Féria Utorok            22. 02. 2022               Katedra sv. Petra, apoštola; sviatok Streda             23. 02. 2022               Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka; spomienka Štvrtok            24. 02. 2022               Féria Piatok              25. 02. 2022               Féria Sobota             26. 02. 2022               Féria Nedeľa      27. 02. 2022       ôsma nedeľa v cezročnom období   Druhé stretnutie ohľadom synodálnej cesty bude v našej farnosti...

In Farské oznamy, by 21.02.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Šiesta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                 13. február 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         14. 02. 2022               Féria Utorok            15. 02. 2022               Féria Streda             16. 02. 2022               Féria Štvrtok            17. 02. 2022               Féria Piatok              18. 02. 2022               Féria Sobota             19. 02. 2022               Féria Nedeľa           20. 02. 2022               Siedma nedeľa v cezročnom období   Prvé stretnutie ohľadom synodálnej cesty bude v našej farnosti 15.2.2022 po sv. omši o 16.15 hod. Všetci...

In Farské oznamy, by 14.02.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Piata nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                 6. február 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         07. 02. 2022               Féria Utorok            08. 02. 2022               Féria Streda             09. 02. 2022               Féria Štvrtok            10. 02. 2022               Sv. Školastiky, panny; spomienka Piatok              11. 02. 2022                Prebl. Panny Márie Lurdskej; spomienka Sobota             12. 02. 2022               Féria Nedeľa           13. 02. 2022               šiesta nedeľa v cezročnom období   Po čase rozlišovania synodálnej cesty pre našu diecézu...

In Farské oznamy, by 07.02.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                 30. január 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         31. 01. 2022               Sv. Jána Bosca, kňaza; spomienka Utorok            01. 02. 2022               Féria Streda             02. 02. 2022               Obetovanie Pána; sviatok Štvrtok            03. 02. 2022               Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; spomienka Piatok              04. 02. 2022               Votívna o Najsvätejšom Srdci Ježišovom Sobota             05. 02. 2022               Sv. Agáta, panny a mučenice; spomienka Nedeľa      06. 02. 2022      piata nedeľa v cezročnom...

In Farské oznamy, by 31.01.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Tretia nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                 23. január 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         24. 01. 2022               Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi; spomienka Utorok             25. 01. 2022               Obrátenie sv. Pavla, apoštola; sviatok Streda              26. 01. 2022               Sv. Timoteja a Títa, biskupov; spomienka Štvrtok            27. 01. 2022               Féria Piatok              28. 01. 2022               Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a uč. Cirkvi; spomienka Sobota             29. 01. 2022               Féria Nedeľa           30. 01. 2022              ...

In Farské oznamy, by 24.01.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – druhá nedeľa v cezročnom období

        Liturgický rok „C“                                                 16. január 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         17. 01. 2022               Sv. Antona, opáta; spomienka Utorok            18. 01. 2022               Féria Streda             19. 01. 2022               Féria Štvrtok            20. 01. 2022               Féria Piatok              21. 01. 2022               Sv. Agnesy, panny a mučenice; spomienka Sobota             22. 01. 2022               Féria Nedeľa           23. 01. 2022               tretia nedeľa v cezročnom období   Od 18. do 25....

In Farské oznamy, by 17.01.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy na krst Pána – Tretia nedeľa po narodení Pána

Liturgický rok „C“                                                 9. január 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         10. 01. 2022               Féria Utorok            11. 01. 2022                 Féria Streda             12. 01. 2022               Féria Štvrtok            13. 01. 2022               Féria Piatok              14. 01. 2022               Féria Sobota             15. 01. 2022               Féria Nedeľa     16. 01. 2022       Druhá nedeľa v cezročnom období   Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a od pondelka začína obdobie...

In Farské oznamy, by 11.01.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Druhá nedeľa po narodení Pána

Liturgický rok „C“                                                 2. január 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         03. 01. 2022               Féria Utorok            04. 01. 2022               Féria Streda             05. 01. 2022               Féria Štvrtok           06. 01. 2022               ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ Piatok              07. 01. 2022               Féria Sobota             08. 01. 2022               Féria Nedeľa           09. 01. 2022               KRST PÁNA   Vo štvrtok je prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sv. omše vo farskom kostole i na Kyneku budú...

In Farské oznamy, by 03.01.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – Nedeľa Svätej Rodiny

Liturgický rok „C“                                                 26. december 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         27. 12. 2021               Sv. Jána, apoštola a evanjelistu; sviatok Utorok            28. 12. 2021               Sv. Neviniatok, mučeníkov; sviatok Streda             29. 12. 2021               Féria Štvrtok            30. 12. 2021               Féria Piatok              31. 12. 2021               Féria Sobota            01. 01. 2022               Panny Márie Bohorodičky; slávnosť Nedeľa           02. 02. 2022               Druhá nedeľa po narodení Pána     Počas vianočnej oktávy...

In Farské oznamy, by 27.12.2021 , 0 komentárov

Sv. omše počas vianočných sviatkov v Kostole Navštívenia Panny Márie

24. december (Štedrý deň) 6.00              22.00  25. december (Narodenie Pána) 6.00              7.30           9.00           10.30          16.15  26. december (Sv. Štefana) 6.00              9.00           16.15  29. december (Sv. rodiny) 6.00              7.30           9.00           10.30          16.15  31. december 6.00              15.00 (sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roka)  1. január (P. Márie Bohorodičky) 6.00              7.30           9.00           10.30          16.15  6. január (Zjavenie Pána) 6.00              7.30          ...

In Farské oznamy, by 27.12.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – štvrtá adventná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                  19. december 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         20. 12. 2021               Féria Utorok            21. 12. 2021               Féria Streda             22. 12. 2021               Féria Štvrtok            23. 12. 2021               Féria Piatok              24. 12. 2021               Féria Sobota            25. 12. 2021               NARODENIE PÁNA, slávnosť Nedeľa           26. 12. 2021               Nedeľa  Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa   Dnes na štvrtú adventnú nedeľu sa nebude konať spoločná...

In Farské oznamy, by 20.12.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – tretia adventná nedeľa („Gaudete“)

Liturgický rok „C“                                                  12. december 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         13. 12. 2021               Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka Utorok            14. 12. 2021               Sv. Ján z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka Streda             15. 12. 2021               Féria Štvrtok            16. 12. 2021               Féria Piatok              17. 12. 2021               Féria Sobota             18. 12. 2021               Féria Nedeľa           19. 12. 2021          Štvrtá  adventná nedeľa     Opatrenia platné od piatka...

In Farské oznamy, by 11.12.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – druhá adventná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                  5. december 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         06. 12. 2021               Sv. Mikuláša, biskupa; spomienka Utorok            07. 12. 2021               Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka Streda             08. 12. 2021            NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBL. PANNY MÁRIE; slávnosť Štvrtok            09. 12. 2021               Féria Piatok              10. 12. 2021               Féria Sobota             11. 12. 2021                Féria Nedeľa           12. 12. 2021               tretia  adventná nedeľa     Od...

In Farské oznamy, by 10.12.2021 , 0 komentárov

Zbierka na novú fasádu

In Nezaradené, by 01.12.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – Prvá adventná nedeľa

Liturgický rok „C“                                                  28. november 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         29. 11. 2021                Féria Utorok            30. 11. 2021               Sv. Ondreja, apoštola; sviatok Streda             01. 12. 2021               Féria Štvrtok            02. 12. 2021               Féria Piatok              03. 12. 2021               Sv. Františka Xaverského, kňaza; spomienka Sobota             04. 12. 2021               Féria Nedeľa           05. 12. 2021               Druhá  adventná nedeľa     Od štvrtku 24. novembra platí na Slovensku núdzový...

In Farské oznamy, by 29.11.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – Nedeľa Krista Kráľa

Tridsiata štvrtá nedeľa v období „cez rok“ Krista Kráľa   Liturgický rok „B“                                                  21. november 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         22. 11. 2021                Sv. Cecílie, panny a mučenice; spomienka Utorok            23. 11. 2021               Féria Streda             24. 11. 2021                Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov mučeníkov; spomienka Štvrtok            25. 11. 2021                Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice; spomienka Piatok              26. 11. 2021                Féria Sobota             27. 11. 2021                Féria Nedeľa           28....

In Farské oznamy, by 22.11.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – tridsiata tretia nedeľa v období „cez rok“

Liturgický rok „B“                                                  14. november 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         15. 11. 2021                Féria Utorok            16. 11. 2021               Féria Streda             17. 11. 2021                Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky; spomienka Štvrtok            18. 11. 2021                Féria Piatok              19. 11. 2021                Féria Sobota             20. 11. 2021                Výročie posv. katedr. chrámu sv. Emeráma; sviatok Nedeľa           21. 11. 2021                nedeľa Krista Kráľa, slávnosť   Dnes je 5. svetový deň...

In Farské oznamy, by 15.11.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – tridsiata druhá nedeľa v období „cez rok“

  Liturgický rok „B“                                                  7. november 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         08. 11. 2021                Féria Utorok             09. 11. 2021                Výročie posviacky Lateránskej baziliky; sviatok Streda              10. 11. 2021                Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi; spomienka Štvrtok            11. 11. 2021                Sv. Martina z Tours, biskupa; spomienka Piatok              12. 11. 2021                Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka; spomienka Sobota             13. 11. 2021                Féria Nedeľa           14. 11. 2021                tridsiata...

In Farské oznamy, by 08.11.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – tridsiata prvá nedeľa v období „cez rok“

Liturgický rok „B“                                                   31. október 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         01. 11. 2021                Všetkých svätých; slávnosť Utorok            02. 11. 2021               Spomienka na všetkých verných zosnulých Streda             03. 11. 2021                Féria Štvrtok            04. 11. 2021                Sv. Karola Boromejského, biskupa; spomienka Piatok              05. 11. 2021                Féria Sobota             06. 11. 2021                Féria Nedeľa           07. 11. 2021                tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období Sv. omše na slávnosť Všetkých...

In Farské oznamy, by 30.10.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – tridsiata nedeľa v období „cez rok“

Liturgický rok „B“                                                   24. október 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         25. 10. 2021               Féria Utorok             26. 10. 2021               Féria Streda              27. 10. 2021               Féria Štvrtok            28. 10. 2021               Sv. Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok Piatok              29. 10. 2021               Féria Sobota             30. 10. 2021               Féria Nedeľa           31. 10. 2021           Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období   Dnes po svätých omšiach je celoslovenská zbierka...

In Farské oznamy, by 25.10.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata deviata nedeľa v období „cez rok“

Liturgický rok „B“                                                   17. október 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         18. 10. 2021               Sv. Lukáša, evanjelistu; sviatok Utorok            19. 10. 2021               Féria Streda             20. 10. 2021               Féria Štvrtok            21. 10. 2021               Féria Piatok              22. 10. 2021               Féria Sobota             23. 10. 2021               Féria Nedeľa           24. 10. 2021               tridsiata nedeľa v cezročnom období   Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – misijná nedeľa. Po sv. omšiach...

In Farské oznamy, by 18.10.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 28. nedeľa v období „cez rok“

Liturgický rok „B“                                                   10. október 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         11. 10. 2021                Sv. Jána XXIII. pápeža; spomienka Utorok             12. 10. 2021               Féria Streda              13. 10. 2021               Féria Štvrtok            14. 10. 2021               Féria Piatok              15. 10. 2021               Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi; spomienka Sobota             16. 10. 2021               Féria Nedeľa           17. 10. 2021               dvadsiata deviata  nedeľa v cezročnom období   Dnešnú nedeľu je...

In Farské oznamy, by 11.10.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – dvadsiata siedma nedeľa v období „cez rok“

Liturgický rok „B“                                                   3. október 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         04. 10. 2021               Sv. Františka Assiského; spomienka Utorok            05. 10. 2021               Féria Streda             06. 10. 2021               Féria Štvrtok            07. 10. 2021               Ružencovej Panny Márie; spomienka Piatok              08. 10. 2021               Féria Sobota             09. 10. 2021               Féria Nedeľa           10. 10. 2021               dvadsiata ôsma  nedeľa v cezročnom období   Na budúcu nedeľu bude zbierka na fasádu nášho...

In Farské oznamy, by 09.10.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy-25. nedeľa v období „cez rok“

  Liturgický rok „B“                                                   19. september 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         20. 09. 2021               Sv. Kórejských mučeníkov; spomienka Utorok             21. 09. 2021               Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu; sviatok Streda              22. 09. 2021               Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka; spomienka Štvrtok             23. 09. 2021               Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza; spomienka Piatok              24. 09. 2021               Féria Sobota             25. 09. 2021               Féria Nedeľa           26. 09. 2021               dvadsiata šiesta  nedeľa...

In Farské oznamy, by 21.09.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy-24. nedeľa v období „cez rok“

  Liturgický rok „B“                                                   12. september 2021   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         13. 09. 2021               Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Utorok            14. 09. 2021               Povýšenie sv. Kríža; sviatok Streda             15. 09. 2021               Sedembolestnej p. Márie, patrónky Slovenska; slávnosť Štvrtok            16. 09. 2021               Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa; mučeníkov Piatok              17. 09. 2021               Féria Sobota             18. 09. 2021               Féria Nedeľa           19. 09. 2021              ...

In Farské oznamy, by 21.09.2021 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy