Sv. omše počas letných prázdnin  1.7. – 31. 8. 2019

Pondelok – piatok Sobota Nedeľa a prikázané sviatky Prvý piatok
9.00; 16.15 16.15 6.00;
7.30 (iba v nedeľu);
9.00; 16.15
6.00; 9.00; 16.15

 

Spovedanie pred sv. omšami

Pondelok – piatok Sobota Nedeľa a prikázané sviatky Prvý piatok
8.30 – 8.55;

15.45 – 16.10

15.45 – 16.10 polhodinu pred sv. omšou 5.30 – 5.55;

8.30 – 8.55

  15.30 –

Spovedanie od 9.00 – 13.00 počas letných prázdnin neprebieha.

 

 

Časový rozpis svätých omší a úradných hodín vo Farnosti Nitra – dolné mesto

 

Sväté omše:

Pondelok – piatok Sobota Nedeľa
Farský kostol 6.00, 9.00, 16.15 6.00, 16.15 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.15
Kynek 18.00 (piatok) –– 9.00

 

 Úradné hodiny:

Pondelok 7.30 – 8.30 17.00 – 17.30
Streda 7.30 – 8.30 17.00 – 17.30
Piatok 7.30 – 8.30 17.00 – 17.30

 

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia vo Farskom kostole:

Pondelok – piatok Sobota Nedeľa
5.30 – 5.55

15.45 – 16.10

9.00 – 13.00 (okrem letných prázdnin, štátnych a cirkevných sviatkov)

5.30 – 5.55

15.45 – 16.10

 

pol hodiny pred sv. omšami

 Otváranie farského kostola:

Pred sv. omšou o 6.00:            5.30

Pred sv. omšou o 9.00:            8.45

Pred sv. omšou o 16.15:          15.30

  

V prvopiatkovom týždni sa kostol vo štvrtok a v piatok otvára o 15.00 hod.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy