• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – 12. nedeľa v období cez rok

Liturgický rok „A“                                                 25. júna 2017 Liturgický prehľad týždňa:   Pondelok         26.06.2017          Féria Utorok            27.06.2017          Féria Streda              28.06.2017          Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka Štvrtok            29.06.2017          Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť Piatok              30.06.2017          Féria Sobota             01.07.2017           Féria Nedeľa           02.07.2017           Trinásta nedeľa v cezročnom období V mesiaci jún prebiehajú vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie koncerty 27. ročníka Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA NITRA 2017.  Koncerty budú vždy vo štvrtok a nedeľu o 18.00h.  Program...

In Farské oznamy, by 27.06.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Liturgický rok „A“                                                 11. júna 2017 Liturgický prehľad týždňa:   Pondelok         12.06.2017          Féria Utorok            13.06.2017          Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Streda              14.06.2017          Féria Štvrtok            15.06.2017          Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť Piatok              16.06.2017          Féria Sobota             17.06.2017          Féria Nedeľa           18.06.2017           Jedenásta nedeľa v cezročnom období V mesiaci jún prebiehajú vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie koncerty 27. ročníka Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA NITRA 2017. Dnes (v nedeľu) o 18.00h ste pozvaný na...

In Farské oznamy, by 13.06.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – Zoslanie Ducha Svätého

  Liturgický rok „A“                                                  4. júna 2017   O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa:   Pondelok         05.06.2017          Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka Utorok            06.06.2017          Féria Streda              07.06.2017          Féria Štvrtok            08.06.2017          Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Piatok              09.06.2017          Féria Sobota             10.06.2017          Féria Nedeľa           11.06.2017           Najsvätejšej Trojice, slávnosť  Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Dnešnú nedeľu sme všetci pozvaní do Katedrály na celodennú poklonu, ktorá začne po sv. omši slávenej pánom biskupom Viliamom...

In Farské oznamy, by 04.06.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 7. veľkonočná nedeľa

  Liturgický rok „A“                                                  28. mája 2017 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa:   Pondelok         29.05.2017          Féria Utorok             30.05.2017          Féria Streda              31.05.2017          Féria Štvrtok             01.06.2017          Sv. Justína, mučeníka, spomienka Piatok              02.06.2017          Féria Sobota             03.06.2017          Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka Nedeľa           04.06.2017           Zoslanie Ducha Svätého                                                                       Pozývame Vás na už 10. ročník organového festivalu Ars organi.  Na koncerte, ktorý odznie dnešnú nedeľu 28.5. o 19.00 hod. v Piaristickom kostole sv. Ladislava sa predstaví Johann Vexo....

In Farské oznamy, by 28.05.2017 , 0 komentárov

Farské oznamy – 5. veľkonočná nedeľa

  Liturgický rok „A“                                                  21. mája 2017   Liturgický prehľad týždňa:   Pondelok         22.05.2017          Féria Utorok            23.05.2017          Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka Streda              24.05.2017          Féria Štvrtok            25.05.2017          Nanebovstúpenie Pána, slávnosť Piatok             26.05.2017          Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka Sobota             27.05.2017          Féria Nedeľa           28.05.2017           Siedma veľkonočná nedeľa Pozývame Vás na už 10. ročník organového festivalu Ars organi.  Na koncerte, ktorý odznie dnešnú nedeľu 21.5. o 19.00 hod. v Evanjelickom kostole Sv. Ducha sa predstaví Eivind Berg. Podrobnejší...

In Farské oznamy, by 15.05.2017 , 0 komentárov