• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – 19. nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                           9. august 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        10. 08. 2020               Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok Utorok            11. 08. 2020                Sv. Kláry, panny; spomienka Streda             12. 08. 2020               Féria Štvrtok            13. 08. 2020               Féria Piatok              14. 08. 2020               Sv. Maximiliána  Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka Sobota          15. 08. 2020     ...

In Farské oznamy, by 10.08.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 18. nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                           2. august 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         03. 08. 2020              Féria Utorok             04. 08. 2020               Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; spomienka Streda             05. 08. 2020               Féria Štvrtok            06. 08. 2020               Premenenie Pána; sviatok Piatok              07. 08. 2020               Féria Sobota             08. 08. 2020              Sv. Dominika, kňaza; spomienka Nedeľa       ...

In Farské oznamy, by 03.08.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 16. nedeľa v cezročnom období

Šestnásta nedeľa v období „cez rok“   Liturgický rok „A“                                                            19. júl 2020 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         20. 07. 2020              Féria Utorok             21. 07. 2020               Féria Streda             22. 07. 2020               Sv. Márie Magdalény; sviatok Štvrtok            23. 07. 2020               Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy; sviatok Piatok              24. 07. 2020               Féria Sobota             25. 07. 2020              Sv. Jakuba,...

In Farské oznamy, by 20.07.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 15. nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „A“                                                            12. júl 2020 O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        13. 07. 2020               Féria Utorok            14. 07. 2020               Féria Streda             15. 07. 2020               Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi; spomienka Štvrtok            16. 07. 2020               Féria Piatok              17. 07. 2020               Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov; slávnosť Sobota             18. 07. 2020              Féria Nedeľa         19. 07. 2020         ...

In Farské oznamy, by 14.07.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. nedeľa v cezročnom období

Sv. Cyrila a Metoda, slov. vierozvestov Liturgický rok „A“                                                            5. júl 2020 O Z N A M Y  Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         06. 07. 2020              Féria Utorok            07. 07. 2020               Féria Streda             08. 07. 2020              Féria Štvrtok            09. 07. 2020              Féria Piatok              10. 07. 2020               Féria Sobota             11. 07. 2020               Sv. Benedikta,...

In Farské oznamy, by 06.07.2020 , 0 komentárov