• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – osemnásta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     31. júl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         1. 08. 2022                 Sv. Alfonza Máriu de Ligouri; spomienka Utorok            2. 08. 2022                 Féria Streda             3. 08. 2022                 Féria Štvrtok            4. 08. 2022                 Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; spomienka Piatok              5. 08. 2022                 Féria Sobota             6. 08. 2022                 Premenenie Pána; sviatok Nedeľa      7. 08. 2022        DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                    Dňa...

In Farské oznamy, by 30.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     24. júl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         25. 07. 2022               Sv. Jakuba, apoštola; sviatok Utorok            26. 07. 2022               Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie; spomienka Streda             27. 07. 2022               Sv. Gorazda a spoločníkov; spomienka Štvrtok            28. 07. 2022               Féria Piatok              29. 07. 2022               Sv. Marty, Márie a Lazára; spomienka Sobota             30. 07. 2022               Féria Nedeľa      31. 07. 2022       OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ...

In Farské oznamy, by 24.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – šestnásta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     17. júl 2022 O Z N A M Y Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        18. 07. 2022               Féria Utorok            19. 07. 2022               Féria Streda             20. 07. 2022               Féria Štvrtok            21. 07. 2022               Féria Piatok              22. 07. 2022               Sv. Mária Magdaléna, sviatok Sobota             23. 07. 2022               Sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy Nedeľa          24. 07. 2022          SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                    Tak ako po minulé roky počas letných prázdnin (júl-august)...

In Farské oznamy, by 22.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – pätnásta nedeľa v cezročnom období

    Liturgický rok „C“                                                     10. júl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         11. 07. 2022               Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Utorok            12. 07. 2022               Féria Streda             13. 07. 2022               Féria Štvrtok            14. 07. 2022               Féria Piatok              15. 07. 2022               Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Sobota             16. 07. 2022               Prebl. Panny Márie Karmelskej, spomienka Nedeľa      17. 07. 2022       SV. ANDREJA SVORADA, PATRÓNA...

In Farské oznamy, by 09.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – štrnásta nedeľa v cezročnom období

Liturgický rok „C“                                                     3. júl 2022   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         04. 07. 2022               Féria Utorok          05. 07. 2022            SV. CYRILA A METODA, slovanských vierozvestov Streda             06. 07. 2022               Féria Štvrtok            07. 07. 2022               Féria Piatok              08. 07. 2022               Féria Sobota             09. 07. 2022               Féria Nedeľa           10. 07. 2022                PÄŤNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK     V utorok 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov....

In Farské oznamy, by 02.07.2022 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy