• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy –  DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický rok „A“                                                    13. august 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         14. 08. 2023               Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho; spomienka Utorok      15. 08. 2023      NANEBOVZATIE PREBL. PANNY MÁRIE; SLÁVNOSŤ Streda              16. 08. 2023               Féria Štvrtok             17. 08. 2023               Féria Piatok              18. 08. 2023               Féria Sobota             19. 08. 2023               Féria Nedeľa      20. 08. 2023      DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ    ...

In Farské oznamy, by 14.08.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy –  OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický rok „A“                                                       6. august 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok        07. 08. 2023               Féria Utorok            08. 08. 2023               Sv. Dominika; spomienka Streda             09. 08. 2023               Sv. Terézie Benedikty od Kríža; Patrónky Európy; sviatok Štvrtok           10. 08. 2023                Sv. Vavrinca; sviatok Piatok             11. 08. 2023                Sv. Kláry; spomienka Sobota             12. 08. 2023              ...

In Farské oznamy, by 07.08.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  Liturgický rok „A“                                                     30. júl 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok         31. 07. 2023               Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza; spomienka Utorok            01. 08. 2023               Sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka Streda             02. 08. 2023               Féria Štvrtok            03. 08. 2023              Féria Piatok              04. 08. 2023               Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza; spomienka Sobota             05. 08. 2023               Féria Nedeľa           06. 08. 2023              ...

In Farské oznamy, by 30.07.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický rok „A“                                                     23. júl 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok       24. 07. 2023               Féria Utorok            25. 07. 2023               Sv. Jakuba, apoštola; sviatok Streda             26. 07. 2023               Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie; spomienka Štvrtok            27. 07. 2023               Sv. Gorazda a spoločníkov; spomienka Piatok              28. 07. 2023               Féria Sobota             29. 07. 2023               Sv. Marty, Márie a Lazára; spomienka Nedeľa      30. 07. 2023       SEDEMNÁSTA NEDEĽA...

In Farské oznamy, by 24.07.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický rok „A“                                                     9. júl 2023   O Z N A M Y   Liturgický prehľad týždňa: Pondelok       10. 07. 2023               Féria Utorok            11. 07. 2023                Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy; sviatok Streda             12. 07. 2023               Féria Štvrtok            13. 07. 2023               Féria Piatok              14. 07. 2023               Féria Sobota             15. 07. 2023               Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka Nedeľa     16. 07. 2023      PÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK    ...

In Farské oznamy, by 09.07.2023 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy