Liturgický rok „A“                                                  27. november 2016

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         28.11.2016           Féria

Utorok             29.11.2016           Féria

Streda              30.11.2016           Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Štvrtok            01.12.2016          Féria

Piatok             02.12.2016          Féria

Sobota             03.12.2016          Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Nedeľa           04.12.2016           Druhá adventná nedeľa                                                                

Dnešnú nedeľu po sv. omšiach vykonávame tradičnú zbierku na charitu. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

V nasledujúcom týždni máme prvý piatok mesiaca december. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 15.00 vo Farskom kostole.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy