Liturgický rok „A“                                                            14. jún 2020

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         15. 06. 2020               Féria

Utorok            16. 06. 2020               Féria

Streda             17. 06. 2020               Féria

Štvrtok            18. 06. 2020               Féria

Piatok              19. 06. 2020               najsvätejšieho srdca ježišovho; slávnosť

Sobota             20. 06. 2020              Nepoškvrneného Srdca Panny Márie; spomienka

Nedeľa           21. 06. 2020              dvanásta nedeľa v cezročnom období                    

V deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho misionári MSC všetkých srdečne pozývajú na slávnostnú svätú omšu v areáli Duchovného centra Lukov dvor v Nitre, ktorú bude celebrovať v piatok 19. júna o 17.30 hodine biskup František Rábek. Pred svätou omšou od 15.00 bude adorácia a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tradičné agapé musíme tento rok kvôli situácii vynechať ale súkromné pikniky v parku sú možné. V prípade veľmi nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine – informácia o zmene miesta by bola včas aktualizovaná na našej webovej stránke www. misionari.sk.