Liturgický rok „A“                                                            21. jún 2020

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         22. 06. 2020              Féria

Utorok            23. 06. 2020               Féria

Streda             24. 06. 2020               Narodenie sv. Jána Krstiteľa; slávnosť

Štvrtok            25. 06. 2020               Féria

Piatok              26. 06. 2020               Féria

Sobota             27. 06. 2020              Féria

Nedeľa         28. 06. 2020           Trinásta nedeľa v Cezročnom období         

 

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach (kbs.sk).

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“!