Liturgický rok „C“                                                    23. jún 2019

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         24. 06. 2019        Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Utorok            25. 06. 2019        Féria

Streda             26. 06. 2019        Féria

Štvrtok            27. 06. 2019        Sv. Ladislava, spomienka

Piatok              28. 06. 2019        najsvätejšieho srdca ježišovho, slávnosť

Sobota             29. 06. 2019       sv. petra a pavla, apoštolov, slávnosť

Nedeľa          30. 06. 2019       trinásta nedeľa v Cezročnom období

 

Dnešnú nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše budú ako zvyčajne o 6.00, 9.00 a 16.15 Tento deň je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov a pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V piatok bude v kostol v Hronskom Beňadiku vyhlásený za Baziliku minor. Pri tejto príležitosti tam bude sv. omšu o 10.00 sláviť nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s kňazmi z celej diecézy. Z tohto dôvodu nebude v piatok (28.6.) prebiehať vo farskom kostole dopoludňajšie spovedanie od 9.00 do 13.00.

V deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho misionári MSC všetkých srdečne pozývajú na slávnostnú svätú omšu v areáli Duchovného centra Lukov dvor v Nitre, ktorú bude celebrovať v piatok 28. júna 2019 o 17.30 hodine páter Jozef Hegglin MSC. Pred svätou omšou od 15.00 hod. bude adorácia a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po sv. omši nasleduje agapé. V prípade veľmi nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine – informácia o zmene miesta by bola včas aktualizovaná na webovej stránke www.misionari.sk.

V sobotu je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše budú o 6.00, 9.00 a 16.15 hod. Sv. omša na Kyneku bude v tento deň o 9.00.

Počas letných prázdnin, teda od 1.júla do 31. augusta, dôjde k zmene bohoslužieb:

  • cez týžden budú sv. omše len o 9.00 a 16.15 hod. (predtým pol hodinu spovedanie)
  • v nedele, na prikázaný sviatok a na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6.00 hod.
  • omše o 10.30 v nedele počas prázdnin bývať nebudú
  • takisto ako po iné roky sa počas prázdnin nespovedá od 9.00 do 13.00 hod.

Všetky časy sv. omší počas prázdnin nájdete na výveske v predsieni kostola, na webovej stránke farnosti i na portáli dokostola.sk.