Liturgický rok „A“                                                 25. júna 2017

Liturgický prehľad týždňa:

 

Pondelok         26.06.2017          Féria

Utorok            27.06.2017          Féria

Streda              28.06.2017          Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok            29.06.2017          Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Piatok              30.06.2017          Féria

Sobota             01.07.2017           Féria

Nedeľa           02.07.2017           Trinásta nedeľa v cezročnom období

V mesiaci jún prebiehajú vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie koncerty 27. ročníka Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA NITRA 2017.  Koncerty budú vždy vo štvrtok a nedeľu o 18.00h.

 Program celého festivalu si môžte pozrieť na nástenke.

Dnes po sv. omšiach vykonávame Zbierku na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Od budúcej nedele až do konca letných prázdnin nebude bývať sv. omša o 10.30 v nedeľu vo Farskom kostole. Takisto od 3.7. 2017 až do konca letných prázdnin nebude prebiehať dopoludňajšie spovedanie vo Farskom kostole.

Slávnosť sv. Petra a Pavla je prikázaným sviatkom. Sv. omše v našej farnosti budú nasledovne:

Farský kostol  6.00     7.00     9.00     16.15

Kynek             18.00