Liturgický rok „A“                                                            28. jún 2020

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         29. 06. 2020              Sv. Petra a Pavla, apoštolov; slávnosť

Utorok             30. 06. 2020              Féria

Streda             01. 07. 2020               Féria

Štvrtok             02. 07. 2020              Návšteva Panny Márie (titul farského kostola)

Piatok              03. 07. 2020               Sv. Tomáša, apoštola; sviatok

Sobota             04. 07. 2020              Féria

Nedeľa          05. 07. 2020           Sv. Cyrila a Metoda, slov. vierozvestov; slávnosť  

 

Dnešnú nedeľu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“!

Sv. omše na slávnosť sv. Petra a Pavla budú vo farskom kostole o 6.00, 9.00 a 16.15 hod. Sv. omša na Kyneku bude v tento deň o 18.00 hod. Veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš  a Verím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Od stredy 1. júla začneme v čase úradných hodín na farskom úrade zapisovať úmysly sv. omší na obdobie júl – september 2020.

Sviatok Navštívenia Panny Márie (štvrtok), nakoľko je titulom nášho farského kostola, bude sa v našom kostole sláviť ako slávnosť.

V nastávajúcom týždni máme prvý piatok mesiaca júl. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 15.30.

Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda sa bude v Nitre konať tradičná púť, ktorá však kvôli obmedzeniam z dôvodu pandémie nebude mať tento rok národný, ale len lokálny charakter. Sv. omšu o 10.00 bude na Svätoplukovom námestí celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Z tohto dôvodu nebude v tento deň sv. omša o 9.00 vo farskom kostole a sv. omša na Kyneku bude presunutá na 8.00 hod.

 

Prázdninový režim vo farskom kostole:

Od 1. júla opäť začne v našom farskom kostole platiť tzv. „prázdninový režim“, tzn. že v čase od 1. júla (streda) do 31. augusta (pondelok) nebudú vo farskom kostole bývať sv. omše v nedeľu o 10.30 hod., ranné sv. omše o 6.00 hod. (s výnimkou nedieľ, prvých piatkov a prikázaných sviatkov) a takisto nebude v kostole prebiehať spovedanie od 9.00 do 13.00.

Personálne zmeny vo farnosti:

Od 1. júla 2020 je ustanovený za kaplána do našej farnosti dp. Jozef Šrank, ktorý pôsobil ako kaplán vo farnosti Jacovce. Dp. Peter Mišovič, doterajší kaplán našej farnosti, odchádza na štúdiá. Obom im vyprosujeme hojnosť Božích milostí a požehnania na nových pôsobiskách.