Liturgický rok „C“                                                    30. jún 2019

 

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         01. 07. 2019        Féria

Utorok            02. 07. 2019        Návšteva Panny Márie; sviatok (titul Farského kostola)

Streda             03. 07. 2019        Sv. Tomáša, apoštola; sviatok

Štvrtok            04. 07. 2019        Féria

Piatok              05. 07. 2019        Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov; slávnosť

Sobota             06. 07. 2019       Féria

Nedeľa          07. 07. 2019       Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

 

Od pondelka 1. júla zapisujeme v čase úradných hodín v kancelárii farského úradu úmysly sv. omší na obdobie júl – spetember 2019.

Sviatok Návštevy Panny Márie (utorok) je titulom nášho Farského kostola, preto sa v kostole bude sláviť ako slávnosť.

V piatok, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sme všetci pozvaní na celonárodnú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi. Sv. omšu na Svätoplukovom námestí o 10.00 bude sláviť Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ Slovenskej republiky.

Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda (piatok) budú sv. omše vo Farskom kostole o 6.00, 7.30 a 16.15. Sv. omša na Kyneku bude v tento deň o 8.00.

V nastávajúcom týždni máme prvý piatok mesiaca júl. Spovedáme pol hodiny pred. sv. omšami a vo štvrtok od 15.30. V piatok, nakoľko je slávnosť, budeme spovedať len pred sv. omšami a zároveň sa v tento deň bude spovedať počas púte na Svätoplukovom námestí.

 

Počas letných prázdnin, teda od 1.júla do 31. augusta, dôjde k zmene bohoslužieb:

  • cez týžden budú sv. omše len o 9.00 a 16.15 hod. (predtým pol hodinu spovedanie)
  • v nedele, na prikázaný sviatok a na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6.00 hod.
  • omše o 10.30 v nedele počas prázdnin bývať nebudú
  • takisto ako po iné roky sa počas prázdnin nespovedá od 9.00 do 13.00 hod.

Všetky časy sv. omší počas prázdnin nájdete na výveske v predsieni kostola, na webovej stránke farnosti i na portáli dokostola.sk.