Liturgický rok „C“                                                    7. júl 2019

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         08. 07. 2019        Féria

Utorok            09. 07. 2019        Féria

Streda             10. 07. 2019        Féria

Štvrtok            11. 07. 2019         Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Piatok              12. 07. 2019        Féria

Sobota             13. 07. 2019       Féria

Nedeľa          14. 07. 2019       pätnásta nedeľa v Cezročnom období

 

V čase úradných hodín zapisujeme v kancelárii farského úradu úmysly sv. omší na obdobie júl – spetember 2019.

Počas letných prázdnin, teda od 1.júla do 31. augusta je zmena bohoslužieb:

  • cez týžden budú sv. omše len o 9.00 a 16.15 hod. (predtým pol hodinu spovedanie)
  • v nedele, na prikázaný sviatok a na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6.00 hod.
  • omše o 10.30 v nedele počas prázdnin bývať nebudú
  • takisto ako po iné roky sa počas prázdnin nespovedá od 9.00 do 13.00 hod.

Všetky časy sv. omší počas prázdnin nájdete na výveske v predsieni kostola, na webovej stránke farnosti i na portáli dokostola.sk.