Liturgický rok „C“                                                    21. júl 2019

 

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         22. 07. 2019        Sv. Márie Magdalény; sviatok

Utorok            23. 07. 2019        Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy; sviatok

Streda             24. 07. 2019        Féria

Štvrtok            25. 07. 2019        Sv. Jakuba, apoštola; sviatok

Piatok              26. 07. 2019        Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie; spomienka

Sobota             27. 07. 2019       Sv. Gorazda a spoločníkov; spomienka

Nedeľa          28. 07. 2019       Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

 

V (dnešnú) nedeľu 21. júla 2019 pri slávnostnej sv. omši nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehná nový pútnický dom na Skalke, ktorý sa podarilo vybudovať v uplynulom roku, aby v ňom pútnici mohli nájsť dôstojné podmienky na prijatie. Z tejto príležitosti bude  v dnešnú nedeľu zbierka na nový pútnicky dom na Skalke.

Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lehota vás srdečne pozývajú na 27. výročnú mariánsku púť do Lehoty, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu 28. 7. 2019. Bližší program nájdete na výveske.