Liturgický rok „C“                                                    28. júl 2019

O Z N A M Y
Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok       29. 07. 2019       Sv. Marty; spomienka

Utorok           30. 07. 2019       Féria

Streda            31. 07. 2019        Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Štvrtok          01. 08. 2019        Sv. Alfonza Márie de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok            02. 08. 2019       Prvý piatok v mesiaci

Sobota           03. 08. 2019       Féria

Nedeľa          04. 08. 2019    Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 15.30 hod. Pripomíname, že na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6.00 hod.