Liturgický rok „A“                                                           9. august 2020

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        10. 08. 2020               Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok            11. 08. 2020                Sv. Kláry, panny; spomienka

Streda             12. 08. 2020               Féria

Štvrtok            13. 08. 2020               Féria

Piatok              14. 08. 2020               Sv. Maximiliána  Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Sobota          15. 08. 2020            Nanebovzatie panny márie, slávnosť

Nedeľa          16. 08. 2020           Dvadsiata nedeľa  v cezročnom období

 

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (sobota) budú sv. omše vo Farskom kostole o 6.00, 9.00 a 16.15 hod. Sv. omša na Kyneku bude v tento deň o 9.00 hod.

 

Misionári Verbisti a farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Nitre pozývajú na výročnú ďakovnú púť pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na nitriansku Kalváriu v dňoch 14., 15. a 16. augusta. Podrobný program púte nájdete na plagáte na výveske. Hlavnú sv. omšu bude v nedeľu 16. augusta o 10.00 hod. sláviť nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu nebude sv. omša vo farskom kostole o 9.00 hod. a sv. omša na Kyneku bude presunutá na 8.00 hod.

 

  15.8. (sobota) 16.8. (nedeľa)
Farský kostol 6.00     9.00     16.15 6.00     7.30     16.15
Kynek 9.00 8.00