Liturgický rok „C“                                                  11. august 2019

O Z N A M Y 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        12. 08. 2019        Féria

Utorok            13. 08. 2019        Féria

Streda             14. 08. 2019        Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

Štvrtok         15. 08. 2019        Nanebovzatie Panny Márie; slávnosť

Piatok             16. 08. 2019        Féria

Sobota            17. 08. 2019        Féria

Nedeľa          18. 08. 2019       Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je prikázaným sviatkom, sv. omše

budú vo Farskom kostole:  6.00,    9.00,  16.15 hod.

               Kynek:  18.00 hod.

Misionári verbisti a Farnosť Nanebovzatia Panny Márie pozývajú na tradičnú púť k Matke Božej na Kalvárii v termíne 15. – 18. 8. 2019. Program nájdete na výveske.

Na budúcu nedeľu 18. 8. 2019 z dôvodu púte sa sv. omša o 9.00 nebude sláviť. Sv. omša na Kyneku bude v tento deň o 8.00 hod.