Liturgický rok „A“                                                  4. december 2016

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         05.12.2016          Féria

Utorok            06.12.2016          Féria

Streda              07.12.2016          Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok            08.12.2016          Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

Piatok             09.12.2016          Féria

Sobota             10.12.2016          Féria

Nedeľa           11.12.2016           Tretia adventná nedeľa                                                                

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie je prikázaným sviatkom. Sv. omše v našej farnosti budú v tento deň nasledovne:

Farský kostol              6.00     7.00     9.00     16.15

Kynek                         18.00

Vo štvrtok nakoľko je sviatok, nebude vo Farskom kostole prebiehať dopoludňajšie spovedanie od 9.00 do 13.00.

Zimné kántrové dni, počas ktorých budeme prosiť za príchod Kristovho kráľovstva do rodín:(duchovnú obnovu rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete), budú v stredu, piatoksobotu. Záväzný je len jeden deň.

Spojená katolícka škola a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva na Deň otvorených dverí dňa 7.12.2016, kde budú môcť záujemcovia získať bližšie informácie o štúdiu na škole. Tie nájdete aj na nástenke v predsieni kostola.

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre pozýva na Deň otvorených dverí dňa 14.12.2016, kde budú môcť záujemcovia získať bližšie informácie o štúdiu na škole. Tie nájdete aj na nástenke v predsieni kostola.

     Pozývame všetkých farníkov na koncert adventnej duchovnej hudby, ktorý sa uskutoční dňa 8. decembra 2016 o 19:00 hod. v znovuobnovenej barokovej kaplnke Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre (v budove veľkého seminára). Účinkujú: Adriana Banásová – soprán Barbora Kolářová – flautaVladimír Kopec – čembalo Spevácky zbor Psallite Deo.

Informačný servis nitrianskej diecézy