(slávnosť s oktávou)

Liturgický rok „C“                                                    28. apríl 2019

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        29. 04. 2019        Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy;  sviatok

Utorok            30. 04. 2019        Féria

Streda             01. 05. 2019        Féria

Štvrtok            02. 05. 2019        Sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi; spomienka

Piatok              03. 05. 2019        Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov; sviatok

Sobota             04. 05. 2019       Féria

Nedeľa          05. 05. 2019       Tretia veľkonočná nedeľa

 

Dnešnú nedeľu o 15.00 bude vo Farskom kostole Hodina Božieho milosrdenstva spojená s modlitbami k úcte k Božiemu milosrdenstvu. Pripomíname, že každý, kto si v tento deň pri verejnom vystavení uctí obraz Božieho milosrdenstva, môže pri obvyklých podmienkach získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Budúci týždeň máme prvý piatok mesiaca máj. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 15.30. Od pondelka 29.4. Vám bude opäť k dispozícii služba vysluhovania sviatosti zmierenia v čase od 9.00 do 13.00 vo farskom kostole.

Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 bude slávnosť Prvého svätého prijímania detí zo ZŠ kniežaťa Pribinu. Prosíme Vás, aby ste predné lavice nechali voľné pre deti a ich rodinných príslušníkov.

Medzinárodný organový festival Ars organi  pokračuje na budúcu nedeľu v Evanjelickom kostole sv. Ducha, kde sa o 19.00 hod. predstaví slovenský organista František Beer.