Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

do 31. 3. 2020

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Vaše úmysly sv. omší odslúžime súkromne v deň, ako ich máte nahlásené. Ďakujeme za porozumenie a zostávame v modlitbe.

V našom Farskom kostole Navštívenia Panny Márie je možnosť v prac. dňoch pristúpiť ku sviatosti zmierenia v čase 9.00 – 11.00 hod., čo môžete využiť aj ako prípravu ku sláveniu Veľkej noci. Prosíme, aby ste v chráme dodržiavali hyg. predpisy – rúško príp. rukavice a zdržiavali sa v ňom len na nevyhnutný čas.

Z dôvodu tohto výnimočného stavu sú vám úradné hodiny farskej kancelárie (Farská ul. č. 18.) k dispozícii po telefonickej alebo e-mailovej dohode.

V prípade zaopatrenia a nahlásenia pohrebu nás kontaktujte na uvedenom tel. čísle alebo e-mailovej adrese.

Predmanželské náuky z dôvodu predĺženia tohto stavu nateraz prebiehať nebudú. O ich začatí vás budeme informovať prostredníctvom oznamov a na stránke farnosti nitra.dm.nrb.sk.