Liturgický rok „A“                                                         16. august 2020

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        17. 08. 2020               Féria

Utorok            18. 08. 2020               Féria

Streda            19. 08. 2020               Féria

Štvrtok           20. 08. 2020               Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok             21. 08. 2020               Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Sobota            22. 08. 2020              Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Nedeľa         23. 08. 2020           Dvadsiata prvá nedeľa  v cezročnom období