Liturgický rok „C“                                                  18. august 2019

 

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         19. 08. 2019        Féria

Utorok            20. 08. 2019        Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi; spomienka

Streda             21. 08. 2019        Sv. Pia X.; pápeža

Štvrtok            22. 08. 2019        Panny Márie Kráľovnej; spomienka

Piatok              23. 08. 2019        Féria

Sobota             24. 08. 2019        Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok

Nedeľa          25. 08. 2019       Dvadsiata prvá v Cezročnom období

 

Pripomíname, že v nedeľu 18. 8. 2019 z dôvodu púte na Kalvárii sa sv. omša o 9.00 hod. nebude sláviť.

Farnosť Nové Zámky pozýva všetkých veriacich na slávnostné Zasvätenie sa Panne Márii. Dňa 29. 8. 2019 prinesú do farnosti Nové Zámky sochu Panny Márie Fatimskej, ktorú pri 100. výročí fatimských zjavení požehnal pápež František. Táto socha putuje po celej Európe  a na Slovenku bude v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Nových Zámkoch. Slávnostná sv. omša so sviečkovým sprievodom bude o 19.00 hod. Bližšie informácie nájdete na výveske.