Liturgický rok „C“                                                  25. august 2019

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok       26. 08. 2019        Féria

Utorok           27. 08. 2019        Sv. Moniky; spomienka

Streda            28. 08. 2019        Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka

Štvrtok           29. 08. 2019        Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa; spomienka

Piatok             30. 08. 2019        Féria

Sobota            31. 08. 2019        Féria

Nedeľa          01. 09. 2019       Dvadsiata druhá v Cezročnom období

 

Od budúcej nedele – 1. 9. 2019 vám bude opäť k dispozícii nedeľná sv. omša o 10.30 hod.