Liturgický rok „C“                                                  1. september 2019

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok       02. 09. 2019        Féria

Utorok          03. 09. 2019        Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi; spomienka

Streda           04. 09. 2019        Féria

Štvrtok          05. 09. 2019        Féria            po večernej sv. omši adorácia za duch. povolania

Piatok            06. 09. 2019        Féria

Sobota           07. 09. 2019        Sv. košických mučeníkov; spomienka

Nedeľa          08. 09. 2019       Dvadsiata tretia v Cezročnom období

 

Od septembra bude vo Farskom kostole opäť bývať sv. omša o 6.00 hod. Takisto sa bude v pracovných dňoch vysluhovať sviatosť zmierenia vo Farskom kostole od 9.00 do 13.00 hod.

Budúci týždeň máme prvý piatok mesiaca september. Spovedáme pol hodinu pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 15.30 hod. Zároveň pripomíname možnosť využiť službu sviatosti zmierenia v spomínaných dopoludňajších hodinách od 9.00 do 13.00 hod.

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku nový ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, na webovej stránke biskupstva či na stránke diecézneho stretnutia mládeže psnitra.nrb.sk. Prihlasovať sa je možné do 15.9.2019 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com

Centrum pre rodinu Nitra oznamuje prípadným záujemcom, že  organizuje autobusy  na Národný pochod za život 22. septembra. V prípade vážneho záujmu prosíme o  prihlásenie sa formou platby na účet centra do 31.8. Všetky  podrobné informácie sú k dispozícii  na stránke www.centrumprerodinu.sk a facebooku centra.

Od dnešnej nedele (1. septembra) sa začína v Bazilike sv. Emeráma 3. ročník Katedrálneho organového festivalu so špičkovými európskymi organistami. Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19.30. Bližšie informácie nájdete na plagáte v predieni kostola a na www.kofest.sk.