Liturgický rok „C“                                                  8. september 2019

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok       09. 09. 2019        Féria

Utorok           10. 09. 2019        Féria

Streda            11. 09. 2019         Féria

Štvrtok           12. 09. 2019        Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka

Piatok             13. 09. 2019        Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka

Sobota            14. 09. 2019        Povýšenie sv. kríža; sviatok

Nedeľa          15. 09. 2019       Sedembolestná Panna Mária , slávnosť

 

V Katedrále – bazilike sv. Emeráma prebieha 3. ročník Katedrálneho organového festivalu so špičkovými európskymi organistami. Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19.30 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte v predieni kostola a na www.kofest.sk.

Vo štvrtok 12.09. bude o 18.00 hod. sv. omša v Zoborskom kláštore pri Liečebnom ústave. Celebrovať ju bude Mons. Ladislav Belás, titulárny zoborský opát.

Kto má záujem ísť autobusom na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Bratislave sa môžete prihlásiť do 10.9. cez webovú stránku Centra pre rodinu. Cena za osobu je 7 EUR.

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti zbierka na Kňazský seminár. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“