Liturgický rok „A“                                                   13. september 2020

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        14. 09. 2020               Povýšenie svätého kríža; sviatok

Utorok            15. 09. 2020               Sedembolestná panna mária; slávnosť               

Streda             16. 09. 2020               Féria

Štvrtok            17. 09. 2020               Féria

Piatok              18. 09. 2020               Féria

Sobota             19. 09. 2020              Féria

Nedeľa          20. 09. 2020         Dvadsiata piata nedeľa  v cezročnom období

 

V utorok 15.09.2020 budú na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, sv. omše vo farskom kostole o 6.00 hod., 9.00 hod. a o 16.15 hod. Sv. omša na Kyneku bude v tento deň o 10.00 hod. V prípade priaznivého počasia sa bude sláviť pri kaplnke vedľa kostola.

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu a ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti zbierka pre Svätú zem. Keďže sa nekonali veľkonočné obrady za účasti ľudí, nebola ani táto zbierka na Boží hrob. Zbierkou sa pomáha udržiavať posvätné miesta vo Svätej zemi. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal sprísnené nariadenia s platnosťou od 12.09. do 30.09.2020, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných slávení. Preto Vás prosíme, aby ste si aj naďalej pri vstupe do kostola dezinfikovali ruky, používali rúška počas celej sv. omše, nepodávali si ruky a sv. prijímanie prijímali predovšetkým do rúk. Kto chce prijať do úst, môže pristúpiť na záver. V prípade akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii. Ak sa u osoby prejavia príznaky takéhoto akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.