Sedembolestnej Panny Márie

Liturgický rok „C“                                                  15. september 2019

O Z N A M Y
Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok       16. 09. 2019        Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov; spom.

Utorok          17. 09. 2019        Féria

Streda           18. 09. 2019        Féria

Štvrtok          19. 09. 2019        Féria

Piatok            20. 09. 2019        Sv. kórejských mučeníkov; spomienka

Sobota           21. 09. 2019        Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu; sviatok

Nedeľa          22. 09. 2019       Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

Dnešnú nedeľu je v našej farnosti zbierka na Kňazský seminár. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“

V Katedrále – bazilike sv. Emeráma prebieha 3. ročník Katedrálneho organového festivalu so špičkovými európskymi organistami. Každú septembrovú nedeľu vás pozývame na koncert o 19.30 hod. Bližšie informácie nájdete na plagáte v predieni kostola a na www.kofest.sk.

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu.