Liturgický rok „A“                                                   27. september 2020

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         28. 09. 2020              Féria

Utorok             29. 09. 2020               Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov; sviatok          

Streda             30. 09. 2020               Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi; spomienka

Štvrtok             01. 10. 2020               Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a uč. Cirkvi; spomienka

Piatok              02. 10. 2020               Sv. anjelov strážcov; spomienka

Sobota             03. 10. 2020              Féria

Nedeľa          04. 10. 2020          Dvadsiata siedma nedeľa  v cezročnom období

 

Od stredy 30.9. zapisujeme na farskom úrade v čase úradných hodín úmysly sv. omší na obdobie október – december 2020.

V nastávajúcom týždni máme prvý piatok mesiaca október. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami a okrem toho aj vo štvrtok a v piatok od 15.30.

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa v Nitre obnovuje po niekoľkomesačnej prestávke opäť svoju činnosť. Prvá sv. omša v tomto akademickom roku bude v nedeľu 28.9. o 21.00 v UPC. Zároveň sú študenti oboch nitrianskych univerzít pozvaní na slávnostnú sv. omšu Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roka, ktorú bude sláviť nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v stredu 30.9. o 18.30 v Kostole sv. Petra a Pavla (františkáni).