Liturgický rok „A“                                                   4. október 2020

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        05. 10. 2020               Féria

Utorok            06. 10. 2020               Féria

Streda             07. 10. 2020               Ružencovej Panny Márie; spomienka

Štvrtok            08. 10. 2020               Féria

Piatok              09. 10. 2020               Féria

Sobota            10. 10. 2020               Spomienka Panny Márie v sobotu

Nedeľa         11. 10. 2020             Dvadsiata ôsma nedeľa  v cezročnom období

 

Na farskom úrade zapisujeme v čase úradných hodín úmysly sv. omší na obdobie október – december 2020.

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. Chceme Vás poprosiť k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na vzniknutú situáciu, keď nemôžeme sláviť sv. omšu pre väčší počet veriacich.

Začal mesiac október, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Chceme Vás povzbudiť k tejto modlitbe v rodinách, najmä v tomto období, keď sa mnohí nemôžu zúčastniť spoločnej modlitby v kostole. Aj prostredníctvom tejto modlitby si môžeme vyprosiť mnohé milosti, ktoré sú v tomto neľahkom období potrebné a môžeme tak myslieť aj na tých, ktorí sú chorí, ktorí sa o naše zdravie starajú. Prosme Pána aj prostredníctvom modlitby posv. ruženca, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!