Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         03.10.2016          Féria

Utorok            04.10.2016          Sv. Františka Assiského, spomienka

Streda              05.10.2016          Féria

Štvrtok            06.10.2016          Féria

Piatok             07.10.2016          Ružencovej Panny Márie, spomienka

Sobota             08.10.2016          Féria

Nedeľa           09.10.2016           Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

V budúcom týždni máme prvý piatok mesiaca október. Spovedáme pol hodinu pred sv. omšami a vo štvrtok a v piatok od 15.00 vo Farskom kostole.

Od stredy 3.10. zapisujeme v čase úradných hodín na farskom úrade úmysly sv. omší na obdobie október – december 2016.

Prebieha jubilejný 10. ročník verejnej zbierky „BOJ PROTI HLADU“, organizovaný vincentskou rodinou pre chudobných na Haiti, v Hondurase, v Rusku, na Ukrajine, v Albánsku aj na Slovensku. Chceme vás pozvať zapojiť sa do tejto zbierky modlitbou, poslaním SMS alebo kúpou medovníkového srdiečka.  V našej farnosti si budete môcť zakúpiť medovníkové srdiečka v nedeľu  9.10. 2016 po sv. omšiach.

Za vašu štedrosť v mene chudobných srdečne ďakujeme! Sestry Vincentky, Nitra

Pre Nitru: Prosíme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní upiecť medovníkové srdiečka! Môžete ich odovzdať do sakristie v kostole alebo priamo sestrám na vrátnicu.
V rámci Svätého roku milosrdenstva bude v katedrále opäť pokračovať Eucharistická poklona. Sviatosť Oltárna sa vyloží v Pribinovej kaplnke ráno po svätej omši, ktorá je o 7.00 hod., a poklona bude zakončená o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a eucharistickým požehnaním.  Poklona bude v týždni od pondelka do piatku a potrvá až do zakončenia Svätého roku milosrdenstva na Slávnosť Krista Kráľa 20. novembra 2016.

Informačný servis nitrianskej diecézy