Liturgický rok „A“                                                  11. december 2016

Liturgický prehľad týždňa:

 

Pondelok         12.12.2016          Féria

Utorok            13.12.2016          Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Streda              14.12.2016          Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok            15.12.2016          Féria

Piatok             16.12.2016          Féria

Sobota             17.12.2016          Féria

Nedeľa           18.12.2016           Štvrtá adventná nedeľa                                                                

Spoločná sv. spoveď bude v celom meste Nitra na budúcu nedeľu (18.12.). V našej farnosti budeme spovedať vo farskom kostole od 15.00 do 17.30 a na Kyneku od 14.00 hod. do 16.00 hodine.

Starých a chorých farníkov, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia si môžete nahlásiť do budúcej nedele v sakristii.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy