Liturgický rok „A“                                                            26. apríl 2020

 

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok       27. 04. 2020             Féria

Utorok           28. 04. 2020             Féria

Streda             29. 04. 2020            Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi; sviatok

Štvrtok           30. 04. 2020             Sv. Pia V., pápeža; spomienka

Piatok             01. 05. 2020             Sv. Jozefa, robotníka; spomienka

Sobota            02. 05. 2020            Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka

Nedeľa         03. 05. 2020        Štvrtá veľkonočná nedeľa – Dobrého Pastiera

 

Z príležitosti Nedele Dobrého Pastiera sa tento týždeň modlíme za nové duchovné povolania. Pamätajme aj v tomto čase vo svojich modlitbách na tieto úmysly.

Predsieň Farského kostola je otvorená denne pre súkromnú modlitbu v čase od 9.00 do 17.00 hod. Zároveň v čase od 9.00 do 11.00 je možnosť individuálne pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu. V tomto čase je v kostole vystavená aj Najsv. Sviatosť oltárna. Túto službu môžete využiť aj ako prípravu pred prvým piatkom, ktorý máme v tomto týždni. Prosíme o striktné dodržiavanie všetkých hygienických nariadení vydaných príslušnými úradmi SR.  

Vstupujeme do mesiaca máj, ktorý je mesiacom úcty k Panne Márii. Utiekajme sa k nej vo svojich modlitbách a pamätajme aj na všetkcýh postihnutých súčasnou pandémiou či zdravotníckych pracovníkov.

Úmysly sv. omší na obdobie apríl – jún 2020 zapisujeme telefonicky (037/652 20 08) alebo mailom (nitra.dm@nrb.sk ). Tieto úmysly počas pretrvávajúcich opatrení slúžime denne v rámci súkromných sv. omší.