Liturgický rok „A“                                                   25. október 2020

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        26. 10. 2020              Féria

Utorok            27. 10. 2020               Féria

Streda             28. 10. 2020              Sv. Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok

Štvrtok            29. 10. 2020               Féria

Piatok              30. 10. 2020               Féria

Sobota             31. 10. 2020               Féria

Nedeľa          01. 11. 2020            Všetkých svätých, slávnosť

 

V čase zákazu vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb, ako informoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
Z tohto dôvodu slávime sv. omše súkromne na daný úmysel a nespovedá sa ako zvyčajne. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorý je možné nájsť na stránke KBS.