Liturgický prehľad týždňa:

 

Pondelok         31.10.2016          Féria

Utorok            01.11.2016           Všetkých svätých, slávnosť

Streda              02.11.2016           Spomienka na všetkých verných zosnulých

Štvrtok            03.11.2016           Féria

Piatok             04.11.2016           Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Sobota             05.11.2016           Féria

Nedeľa           06.11.2016           Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období                   

Slávnosť Všetkých svätých je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú tak, ako v nedeľu s výnimkou sv. omše o 10.30 vo farskom kostole, ktorá nebude.

 

Farský kostol:             6.00     7.30     9.00     16.15

Kynek:                                                          9.00

 

  1. 11. bude   sv. omša o 16.00 hod. na mestskom cintoríne.

Veriaci, ktorý 1. novembra navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče nášVerím môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie pripútanosti k čo i len ľahkému hriechu) získať úplné odpustky pre duše v očistci. Za rovnakých podmienok môže získať tieto odpustky veriaci, ktorý sa v dňoch 1. 8. novembra pomodlí za zosnulých na cintoríne.

V týždni slávime prvý piatok v mesiaci novembri. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami; v štvrtok a v piatok od 15.00.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy