Nedeľa Krista Kráľa

Liturgický prehľad týždňa:

 

Pondelok         21.11.2016           Obetovanie Panny Márie, spomienka

Utorok            22.11.2016           Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Streda              23.11.2016           Féria

Štvrtok            24.11.2016           Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol., mučeníkov, spomienka

Piatok             25.11.2016           Féria

Sobota             26.11.2016           Féria

Nedeľa           27.11.2016           Prvá adventná nedeľa                                                                 

Dnešnú nedeľu sme pozvaní do Katedrály. Sv. omšu o 9.00 hod. bude sláviť nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po sv. omši bude eucharistická poklona, ktorá sa zavŕši sv. ružencom o 16.30 a vešperami o 17.00.

V našej farnosti v piatok 11.11. 2016 sme sa začali modliť deviatník k Božiemu milosrdenstvu po večerných sv. omšiach. Tento deviatník  ukončíme v sobotu 19.11. 2016. Na budúcu nedeľu pri večernej sv. omši bude modlitba zasvätenia na sviatok Krista Kráľa.

Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach požehnávame adventné vence.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach vykonávame tradičnú zbierku na charitu. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy