Liturgický rok „B“                                                   20. december 2020

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        21. 12. 2020               Féria

Utorok            22. 12. 2020               Féria

Streda             23. 12. 2020              Féria

Štvrtok            24. 12. 2020              Féria

Piatok              25. 12. 2020          NARODENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

Sobota            26. 12. 2020           SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, SVIATOK

Nedeľa         27. 12. 2020           SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA; SVIATOK

 

Na Štedrý deň bude sv. omša ráno o 6.00 hod. Slávnosť Narodenia Pána začneme sláviť sv. omšami v noci vo farskom kostole o 22.00 a o 24.00. Na tieto polnočné sv. omše sa môžete zapísať po sv. omši v sakristii. Na Kyneku bude sv. omša o 22.00 hod.

Na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu. Po sv. omšiach bude tradičná vianočná ofera. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Na sviatok sv. Štefana budú sv. omše o 6.00, 9.00 a 16.15 hod.

Z nariadenia Regionálneho úrade verejného zdravotníctva zo dňa 15.12.2020 je počet ľudí na bohoslužbách obmedzený pre okres Nitra: 1 osoba na 15 m². Z tohto dôvodu je počet ľudí na sv. omšiach v našom farskom kostole obmedzený na 50.

Počas vianočnej oktávy (25.12.-1.1.) nebude prebiehať vo farskom kostole dopoludňajšie spovedanie ani spovedanie pred sv. omšami. Nakoľko platí zákaz vychádzania nebudú počas vianočnej oktávy úradné hodiny v kancelárii farského úradu. Súrne prípady ohľadom pohrebu alebo zaopatrovania budeme vybavovať telefonicky.

 

Prajeme požehnané a milostiplné vianočné sviatky!