Liturgický rok „A“  18. december 2016

 

Liturgický prehľad týždňa:

 

Pondelok         19.12.2016          Féria

Utorok            20.12.2016          Féria

Streda              21.12.2016          Féria

Štvrtok            22.12.2016          Féria

Piatok             23.12.2016          Féria

Sobota             24.12.2016          Féria

Nedeľa           25.12.2016           Narodenie Pána

Spoločná sv. spoveď bude v celom meste Nitra túto nedeľu (18.12.). V našej farnosti sa spovedá vo farskom kostole od 15.00 do 17.30 a na Kyneku od 14.00 do 15.30.

Starých a chorých farníkov budeme spovedať 20.12. (utorok) dopoludnia.

Slávnosť Narodenia Pána začneme sláviť 24.12. sv. omšou „v noci“, ktorá bude slávená vo Farskom kostole i na Kyneku o 22.00.

Sv. omše v deň Narodenia Pána  budú ako v nedeľu. Po slávnostných sv. omšiach vykonáme v tento deň aj tradičnú výročnú oferu. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

 

Všetkým želáme požehnané Vianoce!

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy