• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Farské oznamy . 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

Liturgický rok „A“                                                            3. máj 2020

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok        04. 05. 2020             Féria

Utorok            05. 05. 2020             Féria

Streda             06. 05. 2020             Féria

Štvrtok            07. 05. 2020             Féria               deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok             08. 05. 2020             Féria

Sobota            09. 05. 2020             Féria

Nedeľa        10. 05. 2020          Piata veľkonočná nedeľa                     Deň matiek

Predsieň Farského kostola je otvorená denne pre súkromnú modlitbu v čase od 9.00 do 17.00 hod. Zároveň v čase od 9.00 do 11.00 je možnosť individuálne pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu. V tomto čase je v kostole vystavená aj Najsv. Sviatosť oltárna. Prosíme o striktné dodržiavanie všetkých hygienických nariadení vydaných príslušnými úradmi SR.

Od 6. mája je plánované obnovenie verejného slávenia bohoslužieb. Bližšie informácie ohľadom kapacitných a hygienických opatrení uverejníme na nástenke a webovej stránke farnosti. Prosíme o zhovievavosť a pochopenie, nakoľko aj tieto bohoslužby nebudú úplne dostupné pre všetkých tak, ako by sme si priali.

Úmysly sv. omší na obdobie apríl – jún 2020 zapisujeme telefonicky (037/652 20 08) alebo mailom (nitra.dm@nrb.sk ). Tieto úmysly počas pretrvávajúcich opatrení slúžime denne v rámci súkromných sv. omší.

 

Oznam

Drahí budúci “gecemáci“, rodičia uchádzačov o štúdium na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda, ani v tomto mimoriadnom  období nechceme zabudnúť na Vás, našich budúcich študentov a Vašich  rodičov.

Na všetkých Vás, aj keď ešte nepoznaných, už teraz myslíme a zahŕňame Vás do  našich modlitieb.

Minister školstva SR vydal dňa 28. 4. 2020  dlho očakávané „Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“, v ktorom určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda na základe  tohto rozhodnutia upraví organizáciu, termíny a  kritéria na prijatie na štúdium, ktoré budú zverejnené na stránke školy (http://www.gcm.sk/) do 7. 5. 2020.

V súvislosti s tým chceme osloviť záujemcov o štúdium, ktorí podali prihlášky (žiaci bilingválneho štúdia do 28. 2. 2020) ale aj  tých, ktorí uvažujú o štúdiu na našom gymnáziu  s ponukou na „online informačné stretnutie“ prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Online stretnutie pre uchádzačov  o 5-ročné bilingválne štúdium sa bude konať dňa 6. 5. 2020 (v stredu) o 17:00 hod. a pre uchádzačov o 4-ročné všeobecné štúdium dňa 11. 5. 2020 (v pondelok), taktiež o 17:00 hod. Na týchto stretnutiach budeme informovať o aktuálnych témach spojených s prijímacím konaním  na naše gymnázium a v krátkosti predstavíme organizáciu  štúdia  na našej škole. V priebehu stretnutia bude vytvorený priestor pre Vaše otázky.

Prosíme tých  žiakov a rodičov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na online  stretnutí, aby poslali svoju e-mailovú adresu  so základnými údajmi na gcmdoma@gmail.com. Následne im zašleme e-mail s prístupom na online stretnutie, aj s krátkym návodom ako sa prihlásiť.  Prosíme Vás aj o uvedenie informácie,  o aký typ štúdia máte záujem.

Dávame do pozornosti, že prihlášky na 4-ročné študijné odbory je možné podať do 15. mája 2020.

 

Vedenie Gymnázia sv. Cyrila a Metoda