Liturgický rok „A“                                                  7. mája 2017

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

 

Pondelok         08.05.2017          Féria

Utorok            09.05.2017          Féria

Streda              10.05.2017          Féria

Štvrtok            11.05.2017           Féria

Piatok             12.05.2017          Féria

Sobota             13.05.2017          Féria

Nedeľa           14.05.2017           Piata veľkonočná nedeľa 

Dnes slávime nedeľu Dobrého Pastiera, počas ktorej sa osobitne modlíme za duchovné povolania. V tento deň po sv. omšiach vykonávame i zbierku pre potreby Kňazského seminára v Nitre. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Pozývame Vás na už 10. ročník organového festivalu Ars organi.  Na koncerte, ktorý odznie na budúcu nedeľu 14.5. o 19.00 hod. v Evanjelickom kostole Sv. Ducha sa predstaví Mária Magyarová Plšeková. Podrobnejší program festivalu nájdete na výveske v predsieni kostola.

Na budúcu nedeľu10.30 sa vo Farskom kostole uskutoční slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme Vás, aby ste predné lavice vyhradili pre rodiny prvoprijímajúcich detí.

Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov sa uskutoční 13.5. 2017 v Mestskej hale v Nitre na Klokočine.

sobotu 13. mája pri večernej sv. omši 16:15 hod. sa uskutoční zasvätenie našej farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.