Liturgický rok „A“                                                            10. máj 2020

 

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         11. 05. 2020                Féria

Utorok            12. 05. 2020               Féria

Streda             13. 05. 2020               Blahoslavenej P. Márie Fatimskej; ľub. spomienka

Štvrtok            14. 05. 2020               Sv. Mateja, apoštola; sviatok

Piatok              15. 05. 2020               Féria

Sobota             16. 05. 2020              Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč.; spomienka

Nedeľa           17. 05. 2020              Šiesta veľkonočná nedeľa                     

Od 6. mája je obnovené verejné slávenie bohoslužieb, avšak za prísnych hygienických opatrení. V našom Farskom kostole čas sv. omší zostáva v nezmenenom režime. Od pondelka bude opäť možnosť pristúpiť k sv. spovedi počas pracovných dní od 9.00 do 13.00 hod. Keďže je požiadavka, aby jedna sv. omša bola vyhradená pre seniorov (nad 65 r.), v našej farnosti to bude sv. omša o 9.00 hod., rovnako cez týždeň a nedele. Prosíme rovnako našich starších veriacich, ako aj ostatných, aby to rešpektovali, pokiaľ sa situácia nezmení.

V kostole nájdete miesta označené bielym štítkom. Tieto miesta sú vyhradené na sedenie tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy. Rodina a tí, ktorí žijú v jednej domácnosti, samozrejme, môžu sedieť vedľa seba v lavici.

Ostatné opatrenia ohľadom bohoslužieb:

  • rúško na tvári počas celej bohoslužby či návštevy chrámu
  • dezinfekcia rúk pri vstupe
  • neustále vetranie chrámu (treba počítať s možnosťou prievanu)
  • účasť na sv. omšiach je za týchto opatrení možná, ale stále dobrovoľná. Prosíme najmä starších, aby účasť na sv. omšiach zvážili. V platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky.

 

Termíny slávností prvých sv. prijímaní:

Nakoľko kvôli pandémii koronavírusu nebolo možné sláviť verejné sv. omše a ešte stále platí obmedzenie týkajúce sa zhromažďovania, slávnosti prvých sv. prijímaní, ktoré boli plánované na jar 2020 sa presúvajú na október 2020. Presný dátum ešte upresníme.

Úmysly sv. omší:

Takisto pripomíname, že v čase úradných hodín na fare si môžete zapísať úmysly sv. omší na máj a jún.

Vrátenie vstupného:

Tí, ktorí si u nás vo farnosti zakúpili lístok do Divadla Andreja Bagara na Povolanie pápež – po predložení lístka po sv. omši v sakristii im bude vrátené vstupné.