Liturgický rok „A“                                                  21. mája 2017

 

Liturgický prehľad týždňa:

 

Pondelok         22.05.2017          Féria

Utorok            23.05.2017          Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Streda              24.05.2017          Féria

Štvrtok            25.05.2017          Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Piatok             26.05.2017          Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Sobota             27.05.2017          Féria

Nedeľa           28.05.2017           Siedma veľkonočná nedeľa

Pozývame Vás na už 10. ročník organového festivalu Ars organi.  Na koncerte, ktorý odznie dnešnú nedeľu 21.5. o 19.00 hod. v Evanjelickom kostole Sv. Ducha sa predstaví Eivind Berg. Podrobnejší program festivalu nájdete na výveske v predsieni kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!