Liturgický rok „A“                                                            17. máj 2020

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         18. 05. 2020               Féria

Utorok             19. 05. 2020               Féria

Streda              20. 05. 2020               Féria

Štvrtok             21. 05. 2020               Nanebovstúpenie Pána; slávnosť

Piatok              22. 05. 2020               Féria

Sobota             23. 05. 2020              Féria

Nedeľa         24. 05. 2020            Siedma veľkonočná nedeľa                   

 

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami, ktorých obsahom sú prosby za úrodu. Pamätajme na tento úmysel aj vo svojich modlitbách.

V pondelok 18. mája 2020 o 18.00 hod. sa v Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma v Nitre uskutoční chrámový koncert s názvom Vďaka, Slovensko!, ktorý bude poďakovaním všetkým obetavým a solidárnym občanom Slovenska v čase pandémie koronavírusu a zároveň spomienkou pri príležitosti 100. výročia narodenia sv. pápeža Jána Pavla II. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa koncert odohrá bez účasti publika, no bude prenášaný naživo prostredníctvom kanálu vimeo z internetovej stránky www.zachranmekulturu.sk.

Pripomíname, že sv. omše o 9.00 v pracovných dňoch a v nedeľu sú vyhradené pre seniorov (nad 65 rokov). Prosíme našich starších veriacich, ako aj ostatných, aby to rešpektovali, pokiaľ sa situácia nezmení.

Sv. omše na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú vo Farskom kostole o 6.00, 9.00 a o 16.15. Na Kyneku bude sv. omša v tento deň o 18.00 hod.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“

Vrátenie vstupného:

Tí, ktorí si u nás vo farnosti zakúpili lístok do Divadla Andreja Bagara na Povolanie pápež – po predložení lístka po sv. omši v sakristii im bude vrátené vstupné.