Liturgický rok „C“                                                    2. jún 2019

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         03. 06. 2019        Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Utorok            04. 06. 2019        Féria

Streda             05. 06. 2019        Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Štvrtok            06. 06. 2019        Féria                                               po večernej sv. omši adorácia

Piatok              07. 06. 2019        Prvý piatok

Sobota             08. 06. 2019       Féria

Nedeľa          09. 06. 2019      ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 

Máme prvý piatok mesiaca jún. Spovedáme polhodinu pred sv. omšami a v štvrtok a piatok od 15.30 hod.

utorok 4. 6. o 18.00 hod. sa v Konferenčnej miestosti Kňazského seminára uskutočnia Dišputy pod hradom. Témou večera bude Rwanda a jej skúšky, ktorú nám priblíži hosť Vlastimil Chovanec, misionár v Rwande.

piatok 7. 6. o 19.00 hod. sa v Bazilike sv. Emeráma uskutoční výnimočný koncert renomovanej slovenskej orgarnistky Moniky Melcovej, ktorá patrí mezdi svetové organistky. Všetci ste srdečne pozvaní.

Na nedeľu 9. 6. (Turíce)  sme pozvaní do katedrály, kde o 9.00 hod. bude slávnostná pontifikálna sv. omša, ktorú bude celebrovať  + Mons. Viliam Judák a po nej bude vyložená Sviatosť Oltárna k verejnej úcte. Poklona sa zakončí modlitbou Posv. ruženca o 16.30 hod.    a o 17.00 hod. slávnostnými vešperami.