Liturgický rok „A“                                                            24. máj 2020

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         25. 05. 2020              Féria

Utorok            26. 05. 2020               Sv. Filipa Neriho, kňaza; spomienka

Streda             27. 05. 2020               Féria

Štvrtok            28. 05. 2020               Féria

Piatok              29. 05. 2020               Féria

Sobota             30. 05. 2020              Féria

Nedeľa          31. 05. 2020           Zoslanie ducha svätého, slávnosť 

Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsach týchto dní je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Od slávnosti Nanebovstúpenia Pána až do Turíc sa modlíme po večernej sv. omši novénu k Duchu Svätému.

Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Od pondelka 1. júna sa modlíme Anjel Pána.

Na Kyneku je sv. omša opäť aj v stredu o 17.30 hod.

Predmanželské náuky pre snúbencov, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva v našej farnosti, bývajú opäť každú sobotu o 8.00 hod. na Farskom úrade okrem štátnych a cirkevných sviatkov.

Prvé sv. prijímania pre terajších tretiakov budú v našej farnosti nasledovne: Spojená katolícka škola 27.9. ZŠ Tulipánova 11.10. a ZŠ Kniežaťa Pribinu 18.10.2020 o 10.30 hod..

Tí, ktorí si u nás vo farnosti zakúpili lístok do Divadla Andreja Bagara na Povolanie pápež – po predložení lístka po sv. omši v sakristii im bude vrátené vstupné.