Liturgický rok „A“                                                  28. mája 2017

O Z N A M Y

Liturgický prehľad týždňa:

 

Pondelok         29.05.2017          Féria

Utorok             30.05.2017          Féria

Streda              31.05.2017          Féria

Štvrtok             01.06.2017          Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Piatok              02.06.2017          Féria

Sobota             03.06.2017          Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa           04.06.2017           Zoslanie Ducha Svätého                                                                    

 

Pozývame Vás na už 10. ročník organového festivalu Ars organi.  Na koncerte, ktorý odznie dnešnú nedeľu 28.5. o 19.00 hod. v Piaristickom kostole sv. Ladislava sa predstaví Johann Vexo. Podrobnejší program festivalu nájdete na výveske v predsieni kostola.

Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh zaplať!

V nasledujúcom prvopiatkovom týždni spovedáme pol hodinu pred sv. omšami. V štvrtok a piatok od 15.00.