Liturgický rok „A“                                                    13. august 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         14. 08. 2023               Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho; spomienka

Utorok      15. 08. 2023      NANEBOVZATIE PREBL. PANNY MÁRIE; SLÁVNOSŤ

Streda              16. 08. 2023               Féria

Štvrtok             17. 08. 2023               Féria

Piatok              18. 08. 2023               Féria

Sobota             19. 08. 2023               Féria

Nedeľa      20. 08. 2023      DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

V utorok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše vo Farskom kostole budú o 6.00, 9.00 a 16.15. Na Kyneku bude sv. omša o 18.00 hod.

 

Spojená katolícka škola, so sídlom Farská 19, Nitra vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: učiteľ / učiteľka v Materskej škole sv. anjelov strážcov. Záujemcovia si bližšie informácie môžu pozrieť na internetových stránkach školy www.msfarskanr.sk, www.zsfarskanr.sk , www.gcm.sk.

 

            Prajeme Vám požehnaný čas oddychu počas prázdnin a dovoleniek.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy