Liturgický rok „A“                                                    8. január 2023

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok         09. 1. 2023                 Féria

Utorok             10. 1. 2023                 Féria

Streda              11. 1. 2023                  Féria

Štvrtok             12. 1. 2023                Féria

Piatok              13. 1. 2023                 Féria

Sobota             14. 1. 2023                 Féria

Nedeľa     15. 1. 2023         Druhá nedeľa v cezročnom období

 

 

Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie. Od pondelka 9.1. začína obdobie cez rok.

 

Od 2. januára zapisujeme v čase úradných hodín úmysly sv. omší na prvý štvrťrok, mesiace január – marec. Zapíšeme najviac 5 úmyslov na osobu na toto obdobie.

 

Karmelitánska rodina na Slovensku znovu pozýva všetkých ctiteľov karmelitánskeho škapuliara na modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 13.1.2023 o 17.00 hod, u sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša v Nitre – pod hradom (v blízkosti kňazského seminára). Adresu ako aj bližšie informácie o stretnutí nájdete na plagáte v predsieni kostola. Všetci ste srdečne pozvaní.

Informačný servis nitrianskej diecézy